15
نشریه نگین کرمان به علت توهین به مقدسات و تبلیغ‌ علیه نظام جمهوری اسلامی توقیف شد.


541
نگین کرمان یک نشریه محلی در استان کرمان است که سه بار در هفته منتشر می شود. این نشریه در تابستان ۱۳۹۲ به دلیل آنچه "توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" خوانده می شد، توقیف شد.


185
یک هفته پس از آغاز حملات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج...


163
نشریه “نگین کرمان” برای انتشار این مقاله طنز با عنوان “کشور خارج کجاست؟” توقیف و به توهین به مقدسات متهم شد و البته با هجوم بسیجیان و روحانیون به دفتر نشریه مواجه!


929
گفتگو نیوز: یک هفته پس از آغاز اعتراضات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج کجاست»، روز شنبه دوم شهریور ماه دادستانی کرمان از توقیف این نشریه ...


568
مملکت خارج جایی است که همه در آن با ناموس همدیگر کار دارند . در حالی که در مملکت ما چند نفر با ناموس همه کار دارند !!!


467
نشریه نگین کرمان به علت توهین به مقدسات و تبلیغ‌ علیه نظام جمهوری اسلامی توقیف شد.


955
نشریه نگین کرمان به اتهام بازنشر یک «طنز» توقیف شد | سایت خبری تحلیلی ملیون ایران


350
روز شنبه دوم شهریور ماه، حمید اسحاقی، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، اعلام کرد نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی ...


794
نشریه محلی «نگین کرمان» توقیف ... “مسیر قانونی پرونده نشریه نگین کرمان در حال طی شدن است و ...


492
نشریه محلی «نگین کرمان» توقیف ... “مسیر قانونی پرونده نشریه نگین کرمان در حال طی شدن است و ...


385
نشریه “نگین کرمان” برای انتشار این مقاله طنز با عنوان “کشور خارج کجاست؟” توقیف و به توهین به مقدسات متهم شد و البته با هجوم بسیجیان و روحانیون به دفتر نشریه مواجه!


441
نشریه نگین کرمان توقیف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسحاقی بازپرس شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش ...


550
خبرگزاری هرانا – نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


797
یک هفته پس از آغاز حملات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج کجاست»، روز شنبه دوم شهریور ماه دادستانی کرمان از توقیف این نشریه محلی به اتهام ...


638
سایت خبری جنبش خرداد : نشریه محلی «نگین کرمان» به اتهام «توهین» به «مقدسات اسلام» و «تبلیغ‌ علیه نظام» توقیف شد چرا ؟


317
نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


626
حمید اسحاقی بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت:نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


737
کشور خارج کجاست؟؟؟ نگین کرمان توقیف شد… نشریه “نگین کرمان” برای انتشار این مقاله طنز با عنوان “کشور خارج کجاست؟”


65
نشریه «نگین کرمان» که مطلب طنزی با عنوان «کشور خارج کجاست» را منتشر کرده بود، به اتهام «توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی» توقیف شد.