160
یک هفته پس از آغاز حملات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج...


45
نگین کرمان یک نشریه محلی در استان کرمان است که سه بار در هفته منتشر می شود. این نشریه در تابستان ۱۳۹۲ به دلیل آنچه "توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران" خوانده می شد، توقیف شد.


595
نشریه “نگین کرمان” برای انتشار این مقاله طنز با عنوان “کشور خارج کجاست؟” توقیف و به توهین به مقدسات متهم شد و البته با هجوم بسیجیان و روحانیون به دفتر نشریه مواجه!


367
نشریه نگین کرمان به علت توهین به مقدسات و تبلیغ‌ علیه نظام جمهوری اسلامی توقیف شد.


32
روز شنبه دوم شهریور ماه، حمید اسحاقی، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، اعلام کرد نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی ...


162
نشریه نگین کرمان به اتهام بازنشر یک «طنز» توقیف شد | سایت خبری تحلیلی ملیون ایران


899
یک هفته پس از آغاز حملات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج کجاست»، روز شنبه دوم شهریور ماه دادستانی کرمان از توقیف این نشریه محلی به اتهام ...


672
مملکت خارج جایی است که همه در آن با ناموس همدیگر کار دارند . در حالی که در مملکت ما چند نفر با ناموس همه کار دارند !!!


27
نشریه محلی «نگین کرمان» توقیف ... “مسیر قانونی پرونده نشریه نگین کرمان در حال طی شدن است و ...


456
گفتگو نیوز: یک هفته پس از آغاز اعتراضات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج کجاست»، روز شنبه دوم شهریور ماه دادستانی کرمان از توقیف این نشریه ...


800
نشریه محلی «نگین کرمان» توقیف ... “مسیر قانونی پرونده نشریه نگین کرمان در حال طی شدن است و ...


136
گفتگو نیوز: یک هفته پس از آغاز اعتراضات رسانه های اصولگرایان به نشریه «نگین کرمان» به دلیل بازنشر یک طنز با عنوان «کشور خارج کجاست»، روز شنبه دوم شهریور ماه دادستانی کرمان از توقیف این نشریه ...


860
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسحاقی بازپرس شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


946
خبرگزاری هرانا – نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


85
حمید اسحاقی بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت:نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


301
نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.


650
نشریه “نگین کرمان” برای انتشار این مقاله طنز با عنوان “کشور خارج کجاست؟” توقیف و به توهین به مقدسات متهم شد و البته با هجوم بسیجیان و روحانیون به دفتر نشریه مواجه!


10
نوشته هایی با برچسب "نشریه ،نگین کرمان، به دلیل توهین، به مقدسات، توقیف شد"


422
کشور خارج کجاست ؟ – مطلبی که باعث توقیف نشریه نگین کرمان شد...انشا : کشور خارج کجاست؟...خارج جایی است که همه آدم ها در آن ایدز دارند....مملکت خارج جایی است که همه در آن با ناموس همدیگر کار دارند ...


174
نشریه «نگین کرمان» که مطلب طنزی با عنوان «کشور خارج کجاست» را منتشر کرده بود، به اتهام «توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی» توقیف شد.