948
– garbage، امتیازی که به آسانی از زیر سبد ... توپ برگشتی از ... یکی از یارانش صاحب توپ ...


983
توپ بسکتبال بزرگتر از توپ‌های معمولی است و آن را از جنس ... (2 ثانیه قبل از پرتاب توپ به سبد) ...


113
آموزش گام به گام بسکتبال ... انجام می‌دهد و توپ را از ... و سه مدافع زیر سبد با توپ تمرین ...


959
توپ بسکتبال . ... به سبد کالا. نمایش ... باشگاه خبرنگاران به نقل از اسپرت نیوز؛ کمپانی آلمانی ...


843
گرفتن توپ از روی سبد یا " ریباند ... از آنجا که بسکتبال به واکنشهای ... امکان پاس برگشتی . 3 ...


124
تیم ملی بسکتبال ... نقل از مهر، دیدار ... خود و حتی توپ های برگشتی زیر سبد، برای ...


335
... سیر تکاملی بسکتبال از ... و توپ از دست بازیكن ... که توپ برگشتی را مال خود ...


231
افزودن به سبد ... توپ بسکتبال ... خبرنگاران به نقل از اسپرت نیوز؛ کمپانی آلمانی ...


837
گرفتن توپ از روی سبد یا " ریباند ... از آنجا که بسکتبال به واکنشهای ... امکان پاس برگشتی . 3 ...


29
... روی خطی انجام می‌شود که از توپ به سبد ... لی آب برگشتی بعد از ... توپ بسکتبال ...


344
... به روی سبد بسکتبال ... رسیدن توپ از ... به 3 پاس برگشتی می دهد. 5: دورتر از همه ...


490
بازیکنان در سنین اولیه باید از یک توپ کوچکتر و سبد ... برگشتی برای ... از بسکتبال توپ ...


530
... آموزش گام به گام بسکتبال ... به سمت سبد و حرکت با توپ برای آزاد ... محافظت از توپ را ...


976
نیمی از زمین بسکتبال که ... 7- توپ گیری از روی سبد ... - to make a tip in ، ضربه زدن به توپ برگشتی از ...


358
یک روش برای دریافت توپ بسکتبال دور شدن از توپ ... و برگشتی که ... سبد بسکتبال ...


951
پس از نفوذ به سمت سبد ... خود را از توپ ... سوی زمین بسکتبال صرف نظر از اندازه ...


872
... نفوذ به سمت سبد و حرکت با توپ برای آزاد ... توپ از راست به چپ ... از هر دو دست در بسکتبال باید ...


222
... بسکتبال ... از سبد است. بازی کردن در پست، مهارتی است که حداقل نیاز را به کنترل توپ دارد ...


334
بسکتبال. بسکنبال را ... ۲- شیوه نگهداری توپ ... ۶- چرخش (Pivot) ۷- توپ گیری از روی سبد یا ریباند (Rebounding)


781
یکی از 2 هدف اصلی بسکتبال، انجام ... بازگشت توپ از سبد را ... رفت و برگشتی v شکل ...