263
– garbage، امتیازی که به آسانی از زیر سبد ... به توپ برگشتی از حلقه و ... بسکتبال است که ...


265
بازی بسکتبال ... باید توپ را جلو تر از سبد رها کنید ... حذفی و رفت و برگشتی گاهی‌اوقات ...


16
از اختراع بسکتبال کمی ... که دیگر راه برگشتی نیست و ... یک چرخش و کشش، توپ را درون سبد ...


110
بسکتبال. حرکتهای ... برگشتی بعد از دریافت پاس استفاده کنند. اگر مدافع پشت قرار دارد، بازیکن ...


455
نیمی از زمین بسکتبال که از ... 7- توپ گیری از روی سبد ... - to make a tip in ، ضربه زدن به توپ برگشتی از ...


490
آموزش گام به گام بسکتبال را در ... توپ و سبد. ... توقّف سریع انجام می دهد و توپ را از ...


427
کتاب آموزش گام به گام بسکتبال. ... آسانی از زیر سبد ... زدن به توپ برگشتی از حلقه و آنرا ...


701
از جمله دفاع هایی است که در بازی های بسکتبال اصول آن بدرستی اجرا نمی شود. از نقاط ضعف این دفاع، حفاظت منطقه ی پست بالا یا همان High Post می باشد.


546
مهارت های اصلی در بسکتبال. ... دفاع از مهاجم دور از توپ یا ... turn و چرخش برگشتی revers turn که در ...


982
بسکتبال مدرن ... - bounce ، خوردن توپ به زمین وبلند شدن ... - chippie ، پرتاب آسان وبدون مدافع از ...


900
۷- توپ گیری از روی سبد یا ... مورد نیاز در بسکتبال است . از آنجا که ... امکان پاس برگشتی . 3 ...


753
... توسط ویلیام مورگان پس از گذشت چهار سال از اختراع بسکتبال ... پاس برگشتی ... توپ از روی ...


640
... توپ و سبد. آموزش بسکتبال ... سریع انجام می دهد و توپ را از ... بدهد و برای پاس برگشتی خود ...


549
آموزش گام به گام بسکتبال . ... پنالتی توقّف سریع انجام می‌دهد و توپ را از ... توپ، سبد و نیمه ...


695
از اختراع بسکتبال کمی ... که دیگر راه برگشتی نیست و ... یک چرخش و کشش، توپ را درون سبد ...


452
7- توپ گيري از روي سبد يا ... از آنجا که بسکتبال به واکنشهای ... در صورت امکان پاس برگشتی . 3 ...


841
لیست فیلم های بسکتبال ... ملی به نام حسنلو و اعلام آن از طریق تماس تلفنی ... روش كار با توپ. 1. 44.


580
بسکتبال آشنا می شوید توپ ... بازیکن 2 نیز باید مانع از رسیدن پاس برگشتی ... اندازه ی زمین و سبد ...


328
آموزش گام به گام بسکتبال(7) ... بازیکنان در سنین اولیه باید از یک توپ کوچکتر و سبد کوتاه تر ...


70
هنگام دریبل به طرف سبد، دریبل کننده از ... توپ از راست به چپ ... رفت و برگشتی v شکل، انجام ...