963
تو زن شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ، برای خلق بوسه ای از جنس آرامـــــش... تو زن نشدی که


995
تو زن شدی ... نه برای در حسرت ماندن یك بوسه، برای خلق بوسه‌ایی از جنس آرامش، تو زن نشدی كه ...


231
چه خوشگل، چه خوشگل، چه خوشگل شدی امشب چه خوشگل، چه خوشگل، چه خوشگل شدی امشب تو ماه آسمونی در ...


975
تو زن شدی ... نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی ...


573
آموزش نوین درعصرمجازی و..... - تو زن شدی - it - آموزش نوین درعصرمجازی و.....


623
و حاضر شدی بخاطررویای ... جدایی از زنی که با یک نگاه به من ویک زن تو ماشین تمام خوبیهای من ...


456
اخماتو کشیدی تو هم و گفتی تو دیگه زن منی به ... گفت تو هم قیافه ت عوض شده خوشگل تر شدی ...


691
واقعا که پارسینه اینجا شدی مثل یک بچه ای ... تو بچگیم از این ... پشت سر یه زن قایم شدی ...


116
تو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای ...خلق بوسه ای از جنس آرامش.... .. تو زن نشدی..که ...


306
تو زندگی از چی خسته شدی ؟ روزهای تکراری و یکنواخت از بلاتکلیفی خودم نداشتن یه شغل مناسب ... زن ...


730
8/6/2015 · تو با زنم قاطی شدی ... داستان من" که زندگی نامه جیک لاموتا، مشت‌زن میان وزن ...


830
واقعا که پارسینه اینجا شدی مثل یک بچه ای ... تو بچگیم از این ... پشت سر یه زن قایم شدی ...


28
تو زن شدی که برای خواب کسی رویا شوی. تو زن نشدی که. در تنهاییت حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی


399
تو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای ...خلق بوسه ای از جنس آرامش.... .. تو زن نشدی..که ...


453
تو زندگی از چی خسته شدی ؟ روزهای تکراری و یکنواخت از بلاتکلیفی خودم نداشتن یه شغل مناسب ... زن ...


920
حباب - تو زن نشدی... - صبح ماجرای ساده ایست , گنجشکها بیخودی شلوغش میکنند - حباب


366
تو زن شدی...نه برای در حسرت ماندن یک بوســــه... زن شـدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش.....


525
تکست آهنگ این آخرین باره میلاد باران,متن ترانه این آخرین باره میلاد باران ,ljk jvhkiHik\' [ndn ...


502
تو زن شدی، تحملی پایدار!! یک دنیا,از سیبی گفت که تو چیدی . ولی هیچکس نگفت, نشان عشق ،


420
تو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای ...خلق بوسه ای از جنس آرامش.... .. تو زن نشدی..که ...