885
تو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای ...خلق بوسه ای از جنس آرامش.... تو زن نشدی..که ...


834
تو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای ...خلق بوسه ای از جنس آرامش.... .. تو زن نشدی..که ...


214
تو زن نشدی برای در حسرت ماندن یک بوسه... تو زن شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی


54
حباب - تو زن نشدی... - صبح ماجرای ساده ایست , گنجشکها بیخودی شلوغش میکنند - حباب


392
و حاضر شدی بخاطررویای ... جدایی از زنی که با یک نگاه به من ویک زن تو ماشین تمام خوبیهای من ...


542
تو زن شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ، برای خلق بوسه ای از جنس آرامـــــش ... تو زن نشدی که


734
تو زن شدی... نه برای در حسرت ماندن یک بوسه. برای خلق بوسه ای از جنس آرامش. تو زن نشدی که همخواب ...


140
تو زن شدی ... نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی ...که ...


49
تو زن شدی.....نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای ...خلق بوسه ای از جنس آرامش.... .. تو زن نشدی..که ...


609
تو زن نشدی برای در حسرت ماندن یک بوسه... تو زن شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی


879
تو زن شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ، برای خلق بوسه ای از جنس آرامـــــش ... تو زن نشدی که


293
تو زن شدی که برای خواب کسی رویا شوی. تو زن نشدی ...


36
اولا اینکه زن شوهردار وقتی باهاش رفیق شدی مثل دختر یا حتی زن مجرد قر و ... ای زن به تو از ...


46
تو زن شدی ... نه برای در حسرت ماندن یک بوسه ! برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی ...که ...


671
polp.ir --- سایت ویرگول --- Virgool.net تو زن شدی...نه برای در حسرت ماندن یک بوسه،برای خلق بوسه ای از جنس ...


719
تو زن نشدی برای در حسرت ماندن یک بوسه... تو زن شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی


889
چه کردی تو با قیمت خون خود تو جان دادی و جان جانان شدی تو سوز ... > زن اسلامی در اجتماع ...


164
تو شدی مادر و من با همه پیری ... پسرها هم که ترسو تشریف دارند و نمی آیند زن بگیرند.


996
انتصاب یک زن به عنوان معاون وزیر در عربستان+ ... تو سردار قلب اسیران شدی تو سوز نفس‌های ایران ...


232
تو زن نشدی برای در حسرت ماندن یک بوسه... تو زن شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش... تو زن نشدی