825
تکنیک های مولکولی پیشرفت­های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارآیی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به dna در علوم پزشکی گردیده است.


802
تکنیک های انتقال ژن به دو گروه اصلی تقسیم بندی می شوند. ۱) انتقال ژن توسط ناقل ۲) انتقال ژن به صورت مستقیم یا بدون ناقل انتقال ژن توسط ناقل: اصطلاح ناقل ژن گیاهی، به ناقل هایی اطلاق می شودکه از ...


133
امروزه علم ژنتیک و مباحث پیرامون آن بطور گسترده در علوم مختلف بویژه در حوزه علوم پزشکی (تحقیقاتی و بالینی) نفوذ قابل توجهی داشته است.


56
رفرانس تکنیک های ... که به ایمونوبلات نیز معروف است بر پایه واکنش اولیه آنتی بادی-آنتی ژن می ...


733
رفرانس تکنیک های ... دستگاه dgge ساخت دنا ژن تجهیز قابلیت ران نمودن یک ژل پلی اکریل امید را ...


234
پیشگامان انتقال ژن - تکنیک های مولکولی - ژنتیک. دوره آموزشی تکنیک های مولکولی و مهندسی ژنتیک


659
در طرح های قبل در مورد تکنیک هایمهم بررسی ژن صحبت شد. در طرح های قبل متوجه شدیم که می توان بررسی ژن ها را به طور کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار داد.


55
تکنیک‌های ژن‌درمانی تکنیک‌های زیادی برای اجرای ژن‌درمانی وجود دارد که عبارتند از:


607
حمایت بیل گیتس از استفاده از تکنیک های ویرایش ژن. توانایی بازنویسی کد ژنتیکی یک ابزار قدرتمند است.


688
ایران بیوتک - تکنیک های انتقال ژن در گیاهان - بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک


231
اصلاح نباتات - روش های کلی انتقال ژن به گیاه (روش های ایجاد گیاهان تراریخت) ... تکنیک DNA fingerprinting.


982
مکانسیم مولکولی سرطان و ژن های مهم دخیل در ... تکنیک های مختلف مطالعه آپپتوز را در محیط ...


507
تکنیک های ملکولی - آموزش نرم افزار ژن الکس(Gen Alex) -


653
مجموعه ای جامع و تخصصی از تکنیک های آزمایشگاهی رشته های بیوتکنولوژی (زیست فناوری) ...


448
با دستکاری ژن های مان ... ۱- برای اولین بار پژوهشگران موفق به استفاده از تکنیک ویرایش ژن ...


986
تفاوت تکنیک های ... شدت لکه گذاری نورترن برآورد کلی می دهد که چقدر mRNA از ژن هدف موجود بوده و ...


353
محققان موفق شدند در مدت زمان یک روز چندین بیماری ژنتیکی را به صورت همزمان قبل از تولد نوزاد تشخیص دهند تا بدین وسیله گامی در جهت جامعه سالم بردارند.


325
تکنیک‌ های ژن درمانی. تکنیک‌ های زیادی برای اجرای ژن درمانی وجود دارد که عبارتند از:


449
vimb -هفتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (از ژن تا پروتئین) : هفتمین دوره ...


710
ژنوتایپینگ مولکولی براساس آنالیز ژن های هاوسکیپینگ دو تکنیک عمده که ... ژن های ...