686
بازی دراز1404:فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب از برپایی نمایشگاه ادوات و تجهیزات نظامی تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب در ...


621
مرصادنیوز: فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب از برپایی نمایشگاه ادوات و تجهیزات نظامی تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب در ...


969
فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب از برپایی نمایشگاه ادوات و تجهیزات نظامی تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب در جوار حرم ...


874
بازی دراز1404: فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب گفت: نیروهای مسلح کشور در 29 فروردین اقتدارو صلابت و توانایی خودرا به معرض نمایش خواهند گذاشت و یگانهای ...


791
وی تیپ 71 پادگان ابوذر و همچنین فرماندهی آن را منحصر بفرد بیان کرد زیرا تیپ 71 پیاده مکانیزه ...


186
قصرشیرین - ایرنا - مسئول عقیدتی و سیاسی تیپ 71 پادگان ابوذر گفت: نیروهای مسلح سربازان الهی و حافظان مکتب والای اسلام هستند که در این راه از همه هستی خود می گذرند.


428
اقتدار نیروهای مسلح در 29 فروردین به نمایش در خواهد آمد/ رژه یگانهای نظامی و انتظامی : فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب گفت: نیروهای مسلح کشور در 29 فروردین ...


446
با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی تیپ 71 ابوذر مستقر در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب، اولین نوزاد مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به دنیا آمد


471
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروزه در ...


109
مرصادنیوز: فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده پادگان ابوذر با تشریح برنامه های گرامیداشت روز ارتش در سرپل ذهاب گفت : نیروهای ارتش نقش مهمی در حراست از مرزهای کشور دارند.


268
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروزه در ...


306
مرصادنیوز: فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده پادگان ابوذر با تشریح برنامه های گرامیداشت روز ارتش در سرپل ذهاب گفت : نیروهای ارتش نقش مهمی در حراست از مرزهای کشور دارند.


869
با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی تیپ 71 ابوذر مستقر در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب، اولین نوزاد مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به دنیا آمد


841
ایرنا - مسئول عقیدتی و سیاسی تیپ 71 پادگان ابوذر گفت: نیروهای مسلح سربازان الهی و حافظان مکتب والای اسلام هستند


128
قصرشیرین - ایرنا - همزمان با گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، رژه نیروهای مسلح در سرپل ذهاب برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایرنا فرمانده تیپ 71 مکانیزه ...


549
فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب گفت: نیروهای مسلح کشور در 29 فروردین اقتدارو صلابت و توانایی خودرا به معرض نمایش خواهند گذاشت و یگانهای نظامی و انتظامی ...


289
با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی تیپ ۷۱ ابوذر ... تیپ 71 ابوذر ...


605
تسنیم/ یک نوزاد در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان ...


996
پادگان ابوذر ماتم ... کمک کرد و بلافاصله فرمانده یگان امداد و معاون جانشین بازرسی تیپ 71 را ...


124
یک نوزاد در مناطق زلزله زده کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی ارتش به دنیا آمد.