613
یک نوزاد در مناطق زلزله زده کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی ارتش به دنیا آمد.


970
وی تیپ 71 پادگان ابوذر و همچنین فرماندهی آن را منحصر بفرد بیان کرد زیرا تیپ 71 پیاده مکانیزه ...


515
تسنیم| یک نوزاد در مناطق زلزله زده کرمانشاه و با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان ...


441
اقتصاد ایران آنلاین 22 آبان 1396 ساعت 19:16 http://eghtesadeiranonline.com/vdcb5zbfzrhb5fp.uiur.html ...


809
کرمانشاه - راهیان نور، فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده پادگان ابوذر گفت :بازی دراز مهمترین ...


307
بازی دراز 1404/مراسم معارفه و تودیع فرمانده تیپ 71 ... و مسئولین در پادگان ابوذر ...


600
یک نوزاد در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی ...


254
تسنیم/ یک نوزاد در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان ...


614
با حضور دکتر بابلی اولین فرزند با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی در تیپ 71 ...


66
فرمانده تیپ 71 پیاده مکانیزه مستقل ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پادگان ابوذر در این ...


626
بازی دراز1404: مسئول عقیدتی و سیاسی تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقردر پادگان ابوذر سرپل ...


785
لازم به ذکر است که هسته اولیه تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر (تیپ 4ل81سابق) ...


875
یک نوزاد در مناطق زلزله زده کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی ارتش به دنیا آمد. به گزارش تسنیم ...


238
در دقایق ابتدایی صبح امروز نوزادی در بیمارستان صحرایی ارتش در سرپل ذهاب به دنیا آمد تا شاهد ...


700
لازم به ذکر است که هسته اولیه تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر (تیپ 4ل81سابق) ...


634
یک نوزاد در مناطق زلزله زده کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی ارتش به دنیا آمد.


204
کرمانشاه - راهیان نور، فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده پادگان ابوذر گفت :بازی دراز مهمترین ...


625
دومین نوزاد در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی ارتش به‌دنیا آمد.


693
یک نوزاد در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی ...


424
بازی دراز1404:فرمانده تیپ 71 مکانیزه پیاده مستقل ارتش مستقر در پادگان ابوذر سرپل ذهاب از ...