796
برنامه‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد. ... و به اقتدار كشور، ایجاد ثروت ملی و درآمد و ...


223
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد:بهترین مسیر ثروت‌آفرینی ... ملی یزد » برای ...


561
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد:بهترین مسیر ثروت‌آفرینی، توجه ویژه به پژوهش و ...


558
دانشگاه یزد ... امور فناوری دانشگاه با هدف تبدیل پژوهش به فناوری و فناوری به ثروت ملی ...


486
ثروت‌های ملی ... مرکز انتقال خون ایران از اهداکنندگان خون به ویژه زرتشتیان ساکن یزد که در ...


742
آفتاب یزد; ایران ... سیاست خارجی باید به دنبال تولید ثروت ملی برای کشور باشد. ...


374
ماهنامه ثروت ملی ... ، علی اصغر منصور خاکی و استانداران استان های سیستان و بلوچستان، یزد ...


772
کرج - در همایش مشترک بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی کرج تجاری سازی و علمی بودن ...


219
پیروز حناچی با اشاره به خصوصیات منحصر به فرد بافت تاریخی استان یزد ... ثروت داشته باشد ... ملی ...


665
خبرگزاری تسنیم: خطیب موقت نمازجمعه امروز تهران گفت: ثروت ملی بلوکه شده ایران باید تماماً به ...


830
دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار یزد ... شهردار کنونی یزد یک ثروت محسوب ... ملی آنرا در کشور ...


254
حسین بشارت می گوید: یزدی ها سَرِ یک دوراهی قرار داشتند. یا باید زمین را می کندند و می کاویدند ...


611
یک فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به شیوه فعلی درست نیست، گفت: نباید ثروت ملی ...


868
یزد ; گردشگری ... دستاوردهای بخش انرژی ثروت ملی است ... دهه سرمایه‌گذاری و همت ملی و متعلق به ...


373
بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: ثروت ملی باید به شکل صحیح و عادلانه ...


836
روحانی تعلیق عضویت نماینده زرتشتی یزد را ... اگر راست میگویی، ثروت ملی مردمان ایران به صورت ...


422
عنوان مقاله روند تغییرات کمی قنوات در استان یزد و ارایه راهکارهای حفظ این ثروت های ملی و ...


182
نشست خبری پارک و علم و فناوری یزد در آستانه هفته ... شتاب ملی ... برای تولید ثروت از ایده ...


68
مقاله روند تغییرات کمی قنوات در استان یزد و ارایه راهکارهای حفظ این ثروت های ملی و جهانی در ...


31
دکتر مهدی جمالی نژاد شهردار یزد گفت: باید برای چوگان هدف گذاری جهانی کنیم و با یک برنامه و ...