50
به گزارش رسانه های دولتی ایران آقای انصاری تاکید کرد که ایران خود "قربانی حملات جدی سایبری مثل استاکس نت" بوده و گفت: "ایران هیچگاه این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است."


136
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد انجام حملات سایبری از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران خود "قربانی" حملات سایبری است و "هیچگاه این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده ...


78
شهرری ـ ایرنا ـ امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسوولان و کارکنان این نیرو روز شنبه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) با ارمان های بینانگذار جمهوری اسلامی ایران …


607
7/16/2011 · و نیک می دانیم که ابداً چنین تغییری رخ نداده است. ... را در ایران ... با حملات سایبری ...


111
وزیر خارجه ایران با ... رایزنی جابری‌انصاری با ... ایران خطرناکترین کشور در حملات سایبری است.


655
رایزنی های جابری انصاری ... اقتصاد ایران است و یا ... برخورد متقابل و مناسب را با ...


433
آیا برای تقابل با دولت؟! خیر! : پاسخ را ... ایران را بیشتر کنید با ... جابری_انصاری # ...


166
... مثال ایران با توانایی سایبری ... در حملات سایبری ... طریقه است سرشت‌شان را با آب ...


875
مرحوم مطهری درکتابی که با عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران ... است، ما را با ... نداده‌است.


225
... تجاری ایران و هند بوده است ... جابری انصاری با ... این حملات را در واکنش به ...


106
... ای رخ نداده است. ... و متاسفانه با وجود غیرقانونی ... با ایران را قطع کرده است.


101
از طرف دیگر، اگر اردوغان حملات مرزی را ... جمعیت با حرارت پاسخ ... مردم ایران سالها است با ...


207
... جابری انصاری سخنگوی ... این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است. ...


320
بازی ها بازی ها را محکم و میزانسن ها را استوار دانسته است و با ... وي در پاسخ به ... ایران را ...


792
... روابط ایران با غرب را ... واشنگتن نداده است. ... هسته ای ایران مورد حملات ...


798
چند قفسه را با کتاب کودکان ... وگوهای گروه ۵+۱ با ایران است. ... جابری انصاری، دبیر ستاد ...


183
... و حقوق آنها را نداده است. ... در برابر حملات سایبری دفاع خواهد ... با ایران را از ...


605
... کرده است، جابری انصاری ... ای با ایران چشم خود را به ... در مورد حملات سایبری ...


941
سینما و بازیگران ایران. هنر نزد ایرانیان است و بس. آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ...