184
نفرات برتر ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر رده ... فدراسیون سنگ‌نوردی جهانی ifsc از ...


456
خبرگزاری تسنیم: معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان از آغاز رقابت‌های سنگنوردی جام ...


567
نظر به برگزاری هفدمین دوره مسابقات انتخابی جام فجر در رشته سرعت، بدین ... سنگ نوردی روش ...


550
هفدهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر یک ورزش. ورزش ها × فوتبال. فوتبال ایران ... جام خلیج ...


147
شانزدهمین دوره مسابقات سنگ نوردی جام فجر در رشته سرعت مردان که با شرکت ٢٧ سنگنورد از ٧ تیم ...


210
مسابقات سنگنوردی جام فجر بخش زنان رده سنی آزاد ... فردا جمعه در سالن سنگ‌نوردی غدیر شهر ...


74
آغاز رقابت 119 سنگنورد در پیکارهای سرطناب جام فجر ... 06/23 ۲۰سالن سنگ نوردی در سال در کشور ...


298
کارگروه مسابقات و لیگ / فراخوان میزبانی برگزاری مسابقات سنگ‌نوردی و ... جام فجر ...


703
خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا توزندجانی در رشته سرعت مسابقات سنگنوردی جام فجر به عنوان قهرمانی ...


824
شانزدهمین دوره ی مسابقات سنگنوردی جام فجر بولدرینگ ... مسابقات سنگ‌نوردی آسیایی ...


177
شانزدهمین دوره ی مسابقات سنگنوردی جام فجر بولدرینگ ... مسابقات سنگ‌نوردی آسیایی ...


497
فراخوان هفدهمین دوره مسابقات سنگ نوردی جام فجر . بدین وسیله به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه ...


921
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی از قهرمانی مشهد در مسابقات سنگ نوردی جام فجر ...


279
تیم زنجان عنوان نخست رقابت‌های سنگ‌نوردی ... سیزدهمین دوره رقابت‌های سنگ‌نوردی (جام فجر) ...


948
سنگ‌نورد نهاوندی در مسابقات فجر به مقام قهرمانی رسید


532
بخش اخبار کوهنوردی ، سنگنوردی ، یخ نوردی و غار نوردی و ... ادامه مسابقات سنگ‎نوردی جام فجر/ ...


416
نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزش استان همدان: مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر در همدان ...


694
اولین دوره مسابقات یخ‌نوردی جام فجر در دو بخش مردان و زنان برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.


616
رقابت های سنگ نوردی بانوان جام ... رقابت های سنگ نوردی بانوان جام فجر ...


987
همدان- نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان گفت: احمدرضا سلگی سنگ‌نورد ...