774
... استخدام نیرو در نهضت سواد آموزی اکنون در دستور کار ... در بحث جذب نیرو و تامین منابع ...


686
به اطلاع كليه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي كه در ... آزمون مجدد آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی.


545
خبر ۸ شهریور ۹۶: استخدام نیرو در نهضت سواد آموزی در دستور کار مجلس (منبع: خبرگزاری خانه ملت)


40
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور به اعلام ... 11 هزار نفر تحت خدمات سواد آموزی در زندان ...


40
... به جذب 40 هزار نیرو ... نهضت سواد‌آموزی ... نهضت سواد آموزي در صورت ...


707
علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در گفت‌وگو با ... ۹۲، جذب یا استخدام جدید نیرو ...


342
نهضت سواد آموزی ... شكوهمند اسلامی بنشیند و سطری طلایی در كارنامه نهضت اسلامی در جهان ...


789
علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت استخدام آموزشیاران نهضت سواد آموزی ...


633
نوشته شده توسط بسطامی سه شنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۷ با توجه به تصمیم اتخاذ شده در سازمان ...


622
اخبار آموزشیاران و سوادآموزی در ... امام جمعه، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش ...


721
نوشته شده توسط بسطامی سه شنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۷ با توجه به تصمیم اتخاذ شده در سازمان ...


892
اخبار آموزشیاران و سوادآموزی در ... امام جمعه، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش ...


615
... 12:48 کسب رتبه سوم نهضت سواد آموزی خوزستان در ... 11:27 فراخوان نیرو در ... و آموزشیار نهضت در ...


465
شرایط استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در کارگروه آموزش و پرورش ...


997
احتمال جذب 15 هزار نیرو در آموزش و ... آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در...


671
انتشار در شنبه ۲۴ ... جذب سازمان نهضت سواد آموزی شدند و اکنون چندسالی است که جذب نیرو به این ...


988
... اساسنامه نهضت سواد آموزی در ... جذب اختصاصی داوطلبان ... آگهی استخدام وزارت نیرو سال ...


256
... سوادآموزی برای جذب باید در آزمون ... که تأمین نیرو در آموزش و پرورش ... سواد آموزی;


614
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: این سازمان برای سال ۹۲، جذب یا استخدام جدید نیرو ندارد.


851
رئیس سازمان نهضت سواد آموزي مشارکت در انسداد مبادی ورودی بی‌سوادی با اولویت حمایت از آموزش ...