301
علی و انقلاب ... معبر مشرف به سفارت لبنان در منطقه ۶ تهران به نام جرج جرداق نامگذاری شده است.


490
خبرگزاری تسنیم: ابراهیمی‌ترکمان در مراسم بزرگداشت جرج جرداق، نویسنده و اندیشمند لبنانی ...


141
نویسنده بزرگ لبنانی یکی از ناب‌ترین کتب شیعه‌شناسی و علی‌شناسی را به ... جرج جرداق ...


721
خبرگزاری تسنیم: «جرج سجعان جرداق» نویسنده و روشنفکر لبنانی روز چهارشنبه (14 آبانماه 93) در سن ...


389
این پژوهشگر مسیحی می گوید: با مطالعه این کتاب ها مجذوب انسانیت امام علی (ع) و توجه و اعتنای او ...


656
اگرچه شاید بسیاری بر اشعار بسیار زیبا و نقدهای جرج جرداق متمرکز ... کتاب «علی و ...


289
... «علی و حقوق بشر»، «علی و انقلاب فرانسه»، «علی و سقراط ... جرج جرداق در وصف حضرت علی ...


832
دانلود کتاب های جرج جرداق ... شیعه، درباره امام علی، اندیشه اسلامی، کتاب علی و ...


475
امام علی (ع) صدای عدالت انسانی یکی از کتاب های جرج جرداق می باشد که از مهم‏ترین آثار جرج ...


234
الامام علی صوت العدالة الانسانیه نام کتابی است نوشته جرج سمعان جرداق پیرامون ... علی و قومیت ...


966
امام علی (ع) صدای عدالت انسانی یکی از کتاب های جرج جرداق می باشد که از مهم‏ترین آثار جرج ...


751
الامام علی صوت العدالة الانسانیه نام کتابی است نوشته جرج سمعان جرداق پیرامون ... علی و قومیت ...


531
جُرج جُرداق، ... «علی وحقوق الإنسان»، «علی والثورة الفرنسیة»، «علی وسقراط»، «علی وعصره» و ...


957
مرحوم جرج جرداق نویسنده، شاعر و پژوهش‌گر شهیر مسیحی لبنانی را چند بار در زمان‌های متفاوت ...


207
جرج جرداق نویسنده مشهور لبنانی و نویسنده کتاب "امام علی (ع) صدای عدالت انسانی" در دیدار با ...


561
امام علی (ع) صدای عدالت انسانی یکی از کتاب های جرج جرداق می باشد که از مهم‏ترین آثار جرج ...


160
... صمیمانه ای با جرج جرداق داشته و دائم ... و انسانیت علی (ع) بوده و هستم و باید ...


694
امام علی (ع) و صدای عدالت انسانی ... بزرگداشتی برای جرج جرداق، ادیب و اندیشمند مسیحی لبنانی : ...


612
کتاب امام علی (ع) صدای عدالت انسانی - جلد 1 اثر جرج جرداق را از کتابراه دانلود کنید و از ...


122
جرج جرداق نویسنده مسیحی. جرج جرداق درباره راز عدم نوشتن در باره شخصیت دیگری غیر از علی علیه ...