231
در مکانیک سیالات جریان ثانویه جریان نسبتاً جزیی است که بر جریان اولیه قرار می گیرد، وقتی جریان اولیه با الگوهای جریانی که با تکنیک های ساده تحلیلی سیال غیرلزج قابل پیشبینی است با دقت کافی هم ...


779
طبقه‌بندی انواع جریان [ویرایش]. جریان دائم و جریان غیر دائم (steady and unsteady) جریان تراکم پذیر وتراکم ناپذیر (compressible and incompressible)


808
معادله توان. اگر سیم‌پیچ ثانویه به یک بار متصل شده باشد جریان در سیم‌پیچ ثانویه جاری خواهد شد و به این ترتیب توان الکتریکی بین دو سیم‌پیچ منتقل می‌شود.


703
راهنمای تخصصی صنعت برق ترانس جریان چیست : ... مانع از ازدیاد جریان در ثانویه و در نتیجه مانع ...


265
ترانسفورماتور چیست؟ ... چنانچه ثانویه به بار متصل نباشد جریان ثانویه صفر بوده و ترانس در ...


17
10/23/2012 · سلام دوستان.اگر مقاله کاملی در مورد جریان ثانویه ایجاد شده در خم یک زانو 90 درجه دارید بهم ...


516
اتوماسیون صنعتی چیست; سیستم ... و مانع از ازدیاد جریان در ثانویه و در نتیجه مانع سوختن ...


511
با توجه به اینکه گفته میشود در صورت باز شدن ثانویه ct میسوزد، چندین بار مشاهده شده که ثانویه ترانس جریان باز بوده (چندین سال) ولی ct سالم بوده است، دلیل این امر چیست؟


473
رله چیست ؟ نمای یک ... ( در صورت باز بودن ثانویه ) یک جریان ضربه ای که مقدار آن به 8 تا 12 برابر ...


594
ترانس جریان و ولتاژ چیست ... میباشد و در مقابل در ثانویه بخاطر جریان بیشتر داری سیم با ...


898
باتری ثانویه چیست ... شیمیایی که در طول دشارژ اتفاق می­افتد را می­تواند با تغییر جهت جریان ...


308
منوی ثانویه. عضویت; ورود; جریان شهادت شهدای فخ ... راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست ...


172
این جریان نیز متناسب با زمان تغییر جهت می‌دهد و فركانس جریان القایی به ثانویه ... چیست نشدم ...


496
در پست رله چیست به بررسی صفر تا صد ... (در صورت باز بودن ثانویه ) یک جریان ضربه ای که مقدار آن ...


23
بنابراین با داشتن مقدار ولتاژ ثانویه و رابطه توان ، جریان ثانویه به ... ترانس جریان چیست؟


412
جریان ثانویه ترانسفورماتور جریان ۱ یا ۵ ... خانه واژه نامه تخصصیفانکشن ژنراتور چیست -همه چیز ...


119
خیر.برعکس ترانسفورماتور جریان که ثانویه برای ... علت زمین کردن ثانویه ترانسهای ولتاژ چیست:


891
بیماری آمیلوئیدوزیس چیست ... در آمیلوئیدوز ثانویه التهاب یا ... چون در جریان هر التهابی یک ...


817
کلیه هزینه هایی که در جریان ... منظور از دوایر خدماتی مستقل چیست و روش تسهیم ثانویه یک ...


756
به طوز کلی یک ترانس را برای اعمال تغییرات در ولتاژ و جریان ... طرف ثانویه ... چیست - برق 3 ...