839
کوکسی پلاس coxi plus حاوی ماده مؤثره سولفادیمتوکسین سدیم است و جهت درمان کوکسیدیوز (اسهال سبز ...