236
برخلاف بدیهیّات هم دشمن کار میکند و تبلیغات میکند ... این جنگ روانی بایستد و مقاومت ...


820
این اثر در 5 فصل نوشته شده و مرور تحولات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و شرح ماهیت تبلیغات و ...


389
در عملیات روانی و جنگ روانی با استفاده ... خدعه و فریب و تبلیغات عملیات روانی در صدر ...


272
جنگ روانی عبارت است از مجموع اقداماتي كه از طرف يك كشور به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقايد و ...


447
بر مبنای دیدگاه نخست ایده های مثل تهاجم تبلیغات – جنگ روانی و تعلیم و تربیت و تأثیر گذاری بر ...


540
یکی از تفاوت‌های اساسی، تبلیغات در جنگ جهانی دوم با ادوار گذشته، وجود هماهنگی و هم‌سویی ...


605
مطالعات امنیت بین الملل ومسائل استراتژیک - *جنگ روانی، عملیات روانی و تبلیغات در مسائل ...


690
شاید بهترین تعریف‌ها برای جنگ روانی و ... در این مورد گردانندگان تبلیغات و رسانه‌های ...


546
کتاب «تبلیغات و عملیات روانی در جنگ ایران و عراق» با نگاهی تحلیلی به دوران هشت سال دفاع ...


232
شاید بهترین تعریف‌ها برای جنگ روانی و ... در سطح استراتژیک، اقدام‌های روانی و تبلیغات ...


9
بنابراین جنگ نرم را می‌توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ... جنگ روانی، جنگ ...


351
رسانه‌ها در تمامی‌جنگ‌های قرن بیستم به مثابه ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغات جنگی از سوی ...


842
نمونه های تاریخی استفاده از تبلیغات و عملیات روانی ... عملیات روانی و جنگ روانی در جنگ ...


613
شاید بهترین تعریف‌ها برای جنگ روانی و ... در سطح استراتژیک، اقدام‌های روانی و تبلیغات ...


889
فهرست گزیده مقالات عملیات روانی و تهدید ... رسانی؛ تبلیغات و روابط عمومی؛ جنگ و رسانه می ...


501
تبلیغات و جنگ ... معمولاً تبلیغات علیه دشمن به صورت جنگ روانی از طریق پخش تبلیغات صورت می ...


940
معانی متنوعی برای جنگ روانی قائل شده‌اند و دائماً هم تغییراتی در تعریف آن رخ می‌دهد. اما می ...


273
بنابراین جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ... عملیات روانی و جنگ ...


863
از آنجا که در مورد حوزه فعالیت‌های مربوط به جنگ روانی و حد و مرز ... جنگ روانی، تبلیغات وجنگ ...


550
تحقیق درباره جنگ روانی ,تحقیق درباره جنگ روانی ,سایت علمی و ... از سلاح تبلیغات و استفاده ...