134
جنگ چریکی یا جنگ پارتیزانی یکی از انواع جنگ ... نوشته‌های چه گوارا تأثیر زیادی بر گروه‌های ...


491
جنگ پارتیزانی ... همچنین است که در دوران معاصر افرادی چون ارنستو چه گوارا، کارلوس ماریگلا ...


18
ارنستو چه گوارا ... خود چه نوشته ... و نظریهٔ فوکو و استراتژی جنگ‌های پارتیزانی ...


720
جنگ پارتیزانی(1) ... چه گوارا: جنگ پارتیزانی. ... مرا در مورد نوشته‌های تازه به وسیلهٔ ...


863
o جنگ پارتیزانی نوشته چه ... o جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا من آزادی بخش نیستم.


237
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا « جنگ‌جوی چریکی به یاری کامل ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


51
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا ... جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «من آزادی بخش نیستم.


980
قرار ما این بود که خود او آن (کتاب «جنگ‏های پارتیزانی» نوشته‌ی چه گوارا) را خوانده، اصلاحات ...


329
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کامل ِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


826
چگوارا به هنگامي كه مي خواست تجربه ي جنگ چريكي كوبا را در ... جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا


57
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کامل ِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


914
چگوارا به هنگامي كه مي خواست تجربه ي جنگ چريكي كوبا را در ... جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا


10
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کاملِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


744
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا ... یادداشت‌های درمورد انقلاب کوبا نوشته چه گوارا


580
جنگ پارتیزانی . ... (ارنستو چه گوارا «جنگ پارتیزانی»). ... مرا در مورد نوشته‌های تازه به وسیلهٔ ...


224
رامیرو والدز، زیردست چه در جنگ‌های پارتیزانی به مسوولیت جی-۲ ... (حکم آن در منزل گوارا نوشته ...


939
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کامل ِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


216
شناخته‌شده‌ترین جنگ‌های پارتیزانی در جنگ ... ی چون ارنستو چه گوارا ... جدیدترین نوشته ...


195
قرار ما این بود که خود کامیلو کتاب جنگ‌های پارتیزانی را خوانده ... (جنگ چریکی) نوشته چه گوارا


787
جنگ پارتیزانی ... انسان گرائی انقلابی چه گوارا -نوشته مایکل لوی -ترجمه پویان ...