663
جنگ پارتیزانی ... همچنین است که در دوران معاصر افرادی چون ارنستو چه گوارا، کارلوس ماریگلا ...


321
جنگ چریکی یا جنگ پارتیزانی یکی ... در کوبا نیز فیدل کاسترو و ارنستو چه گوارا در یک جنگ چریکی ...


221
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا ... جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «من آزادی بخش نیستم.


815
ارنستو چه گِوارا ... خود چه نوشته ... و نظریهٔ فوکو و استراتژی جنگ‌های پارتیزانی ...


764
جنگ پارتیزانی(1) ... چه گوارا: جنگ پارتیزانی. ... مرا در مورد نوشته‌های تازه به وسیلهٔ ...


496
چگوارا به هنگامي كه مي خواست تجربه ي جنگ چريكي كوبا را در ... جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا


882
o جنگ پارتیزانی نوشته چه ... o طب انقلابی نوشته چه گوارا ما نباید نزد مردم برویم و بگوییم: ...


550
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا ... یادداشت‌های درمورد انقلاب کوبا نوشته چه گوارا


228
قرار ما این بود که خود او آن (کتاب «جنگ‏های پارتیزانی» نوشته‌ی چه گوارا) را خوانده، اصلاحات ...


309
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کاملِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


714
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کاملِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


217
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کامل ِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...


13
رامیرو والدز، زیردست چه در جنگ‌های پارتیزانی به مسوولیت جی-۲ ... (حکم آن در منزل گوارا نوشته ...


708
جنگ پارتیزانی . ... (ارنستو چه گوارا «جنگ پارتیزانی»). ... مرا در مورد نوشته‌های تازه به وسیلهٔ ...


654
o جنگ پارتیزانی نوشته چه ... o طب انقلابی نوشته چه گوارا ما نباید نزد مردم برویم و بگوییم: ...


475
همچنین است که در دوران معاصر افرادی چون ارنستو چه گوارا ... جنگ پارتی یا پارتیزانی ... نوشته ...


26
جنگ پارتیزانی ... انسان گرائی انقلابی چه گوارا -نوشته مایکل لوی -ترجمه پویان ...


654
جنگ چریکی یا جنگ پارتیزانی یکی از انواع جنگ ... نوشته‌های چه گوارا تأثیر زیادی بر گروه‌های ...


192
دانشجویان مدیریت ارومیه/MBA students at urmia University/MBA students/managers/manager90/managment/managers urmia/دانشجویان نیمه ...


770
جنگ پارتیزانی نوشته چه گوارا «جنگ‌جوی چریکی به یاری کامل ِ مردم ... جنگ پارتیزانی نوشته چه ...