482
... وزش باد در کوهستان و اثرات آن ... جهت ارتباط با انجمن پزشکی کوهستان ایران می توانید با ...


702
... سرعت وزش باد و جهت ... سرعت باد در کوهستان. ... جمع شدن برفهاي باد آورنده و در جهت علفهاي ...


96
هـم هـوای کـوهستــان - باد ... سرعت وزش باد و جهت ... قدرتي که باعث تغيير جهت باد شود، باشيد. در ...


353
عموماً جهت وزش باد در کوهستان ثابت است و حرکت برف از یک سمت به سمت دیگر و در جهت باد نقاب ...


422
... وزش باد در کوهستان و ... دو عنصر ابرها و جهت بادها از همه مهمتر هستند عناصر جوی را ...


223
... مسائل شب مانی در کوهستان در این طور ... الراس ها را با در نظر گرفتن جهت وزش باد ...


488
هواشناسی کوهستان ایران, قله دماوند, وضعیت هوا, جهت وزش باد ... هواشناسی در کل جهان، منابع ...


751
... با جهت وزش بادـ در اقليم ... معابر در جهت مسير باد ... کوهستان اشکال و جهت برف و یخ ...


316
1-3-5-هماهنگی جهت و ابعاد شبکه دسترسی با جهت وزش بادـ در ... در جهت مسير باد ... در جلگه کوهستان ...


775
هنگامی‌که باد از فراز کوهستان می‌گذرد، در جهت پشت به باد ... جهت وزش آن ... حتی در کوهستان هم ...


106
برای نمونه وقتی در کوهستان، ... در جهتی که از وزش باد در امان است، شاخ و برگ بیشتری رشد کرده ...


301
جهت وزش باد غالب در تهران ... از شمال به جنوب در دامنه کوهستان شمیرانات ۱۰ % تا ۱۵ % از تجریش ...


898
هواشناسی کوهستان ایران, قله دماوند, وضعیت هوا, جهت وزش باد ... هواشناسی در کل جهان، منابع ...


568
یکی از روش ها جهت یابی در روز استفاده از ساعت های عقربه ایی می ... وزش باد در کوهستان و ...


199
عموماً جهت وزش باد در کوهستان ثابت است و حرکت برف از یک سمت به سمت دیگر و در جهت باد نقاب ...


220
... اثرات باد در کوهستان ... جهت ارتباط با انجمن پزشکی کوهستان ایران می توانید با آدرسهای ذیل ...


829
بررسی 10 ساله وزش باد در ... سرعت، جهت و فراوانی وزش باد در ... کوهستان سبلان در ...


623
برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل ... های باد آورنده و در جهت علف ... جهت وزش باد ...


214
برای نمونه وقتی در کوهستان، جنگل، دشت ... دهنده جهت وزش باد ... از وزش باد در امان است ...


186
هنگامی‌که باد از فراز کوهستان می‌گذرد، در جهت پشت به باد ... جهت وزش آن ... حتی در کوهستان هم ...