545
دستگاه های جوش و برش تجهیزات خط تولید تیرورق و باکس تجهیزات جوش مخازن تجهیزات جوش لوله و ...


604
بررسی نسبت سرعت دوران به پیشروی ابزار در جوشکاری هم‌زن اصطکاکی اتصال غیر هم‌جنس آلیاژ ...