772
به گزارش "ورزش سه"، در داربی می‌زنی، می‌خوری، دعوا، کتک، جیمی‌جامپ، اخطار، اخراج؛ داربی ...