584
... و گزارش‌های مربوط به امیر حاج رضایی ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال ...


148
حاج‌رضایی: از انتخابم به عنوان ناظر بی‌خبرم کارشناس فوتبال ایران گفت: از انتخابم به عنوان ناظر تیم ملی فوتبال امید ایران بی‌خبرم و پیش از …


78
... از سوی رییس فدراسیون فوتبال مشخص شد ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال .


941
... از سوی رییس فدراسیون فوتبال مشخص شد ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال .


11
... از سوی رییس فدراسیون فوتبال مشخص شد ... حاج‌رضایی ناظر فوتبال شد،‌ محمودی ناظر والبیال .


138
عضو هیات مدیره پرسپولیس که دارای بالاترین مدرک مربیگری فوتبال اروپا است، برای حضور در کارگاه‌های سالانه، اسفند ماه راهی انگلستان خواهد شد.