354
ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی ویا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن هاست که در محدوده تاریخی و …


707
+۳۰ بسم الله الرحمن الرحیم ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی ویا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از ...


683
آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات ورودى گود و ... ورزش های زورخانه ای گروهی، 12 مرحله به شرح زیر ...


684
ورزش زورخانه‌ای یا باستانی و یا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آنهاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از …


731
کارکردهایمتعددی دارد که مهمترین آن سلام زورخانه و شروع حرکات است . همچنین در ...


96
در مجموع مبنای اصلی تمام حرکات ورزشی در زورخانه ،از سرنوازی تا سنگ گرفتن ، شنا ...


407
تاریخچه ورزش باستانی ورزش زورخانه تاریخچه ورزش زورخانه‌ای ورزش ... اما حرکات باستانی ...


628
برخی از اصلی‌ترین حرکات در ورزش‌ های زورخانه‌ ای عبارت‌اند از: پازدن، چرخ زدن، میل گرفتن، کباده کشیدن، شنا رفتن، سنگ گرفتن


907
گود زورخانه که محل اجرای حرکات ورزشى زورخانه اى مى باشد به شکل هشت ضلعى به قطر 10 متر ...


911
در سراسر کشور مراحل ورزشی زورخانه به شرح ذیل است مگر در موارد خاصی که یا ذیق وقت است یا محدودیت مکانی و یا در مراسمات ، ممکن است جابجایی و یا کاهش و یا افزایشی از حرکات …


516
گود زورخانه که محل اجرای حرکات ورزشى زورخانه اى مى باشد به شکل هشت ضلعى به قطر 10 متر ...


343
در سراسر کشور مراحل ورزشی زورخانه به شرح ذیل است مگر در موارد خاصی که یا ذیق وقت است یا محدودیت مکانی و یا در مراسمات ، ممکن است جابجایی و یا کاهش و یا افزایشی از حرکات …


168
زورخانه - ترتیب اجرای حرکات ورزش زورخانه - در خصوص تاریخ زورخانه و فعالیت و اخبار روز


586
ورزش زورخانه‌ای ، ورزش باستانی و یا ورزش پهلوانی به مجموعه حرکات ورزشی با آداب و رسوم ...


987
علت بزرگی شكم در ورزش باستانی چيست؟ | مرجانه مرزبانی انجام حركات ورزشي با شدت متوسط و بالا باعث سلامتي و شادابي مي شود كه يكي از اين ورزشهايي با شدت زياد، ورزش زورخانه اي است اما آيا ورزش ...


326
برگرفته از روزنامه اطلاعات. رزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن‌هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج ...


419
با خود مهربان باش تا بذر افشان محبّت و مهربانی باشی . . . ورزش زورخانه‌ای ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی نام مجموعه حرکات ورزشی. با اسباب …


643
حرکات زورخانه ای. حركات، یا در واقع برنامه ورزش در زورخانه عبارت است از:سنگ گرفتن، شنا كردن، میل گرفتن، میل‌بازی، چرخ زدن، پای زدن، كباده زدن، كشتی و بلاخره مشتمال.


606
ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آنهاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.


443
امروزه مرشد در زورخانه کسی است که آوازی خوش دارد و هنگام ورزش روی سردم مینشیند و با آهنگهای گوناگون کهه هر یک مختص یکی از حرکات ورزشی است ضرب گرفته و شعرهای رزمی که بیشتر از شاهنامه اقتباس شده ...