632
فاطمه وصیّت ... فضّه، حسنین ... حاضر است و نه در نماز بر جنازه‏اش و هیچ کدام قبرش را ...


752
دلیل برگزاری ایام فاطمیه/ حسنین در ... شخصیت فاطمه بر کسی ... بر جنازه من حاضر ...


208
حسنین من یتیم ... یا علی مرا با لباسم غسل بده و با اهل خانه بر جنازه ام نماز ... همگی بر فاطمه ...


781
محفل اشــــک فاطـــــمه - مقتل کامل حضرت زهرا (س) - الـسـ‗_‗ـلامُ عَـ‗_‗لَیکَ یـ‗‗ـا فاطِمـ‗_‗ـةَ الزَهـ‗_‗ـرا .


555
قبر حضرت فاطمه بنا بر وصیت ... را شبانه با حضرت حسنین ... باشد حرام است که بر جنازه احدی از ...


767
فاطمه وصیّت ... حضرت وصیّت کردند که بر جنازه‏اش حاضر نشوند و بر ... امّ ‏ایمن، فضّه، حسنین: ...


57
ماجرای نماز جبرئیل بر جنازه ... زنان عالم مادر حسنین ... بر فاطمه الزهرا س ...


161
امر خداوند به دوستی حسنین: ... پس از تغسیل، رسول خدا بر جنازه فاطمه نمازی بی سابقه گزارد و بر ...


798
نیازی به آب اسماء نیست، دریای اشک علی است که بر بدن فاطمه ... حسنین من ... خانه بر جنازه ام ...


953
اكنون ، آتش بر در خانه ی فاطمه . ... را كسی نشناسد ، آن دو شیخ جنازه اش را ... فاطمه مادر حسنین ...


708
فاطمه وصیّت ... سلمه، امّ ایمن، فضّه، حسنین ... و حذیفه کسی بر جنازه ی حضرت حاضر نشوند ...


112
سرانجام فاطمه بر اثر شدت ضربات و لطماتی که به ... تدفین و نماز خواندن بر جنازه او ...


229
فاطمه وصیّت ... فضّه، حسنین ... حاضر است و نه در نماز بر جنازه‏اش و هیچ کدام قبرش را ...


11
فاطمه تو اولین نفر از عترتم هستی که به من ملحق می شوی! پس از اینکه بیماری پیغمبر شدت پیدا کرد و وفات او نزدیک شد، در آخرین لحظات حیات به علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: اینک سرم را روی دامن ...


179
حضرت فاطمه ... برای شفای حسنین ... نداد تا ابوبكر بر جنازه او حاضر شود، و او اين ...


363
و بر کسانی که آنان را دوست نداشته باشند حرام است که بر جنازه ... جنازه مبارک فاطمه ... حسنین ...


763
« دفتر مجازی شعر فاطمیه » - جریان شهادت، دفن و جلوگیری امیرالمومنین(ع) از نبش قبر حضرت زهرا(س) - دفترچه شعر فاطمیه «سید محسن سادات خلردی»


838
السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَهُ ... حسنین (عَليهِمَا ... تا به جنازه حضرت دست یابند و بر ...


378
محفل اشــــک فاطـــــمه ... سال عزای حسنین . ... ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه ...


787
و من امام آنها هستم و آنان همانها هستند که در نماز بر جنازه فاطمه ... با دلی پرخون حسنین ...