21
تکليف ولي قهري و قيم ... در خصوص امور و حقوق خويش تصميم ... پدر يا جد يا وصي باشد. و در ...


714
پایگاه‌های اطلاع‌رسانی; پرتال امام خمینی (ره) سایت مقام معظم رهبری


687
... مانند پدر و جد و وصي منصوب از طرف آنان و قيم و مدير ... اموال و حقوق مالي مولي ...


847
قيم و وصى بر كودك شرايط آن دو قيم كسى است كه از طرف پدر يا جد پدرى يا حاكم شرع به عنوان سرپرست ...


929
حقوق - مباحث و سؤالات آزمونهاي ... اصولا مي توان قسم را بر هر يك از ولي و وصي و قيم متوجه كرد.


14
اينکه قانون، در کنار شناسايي حقوق کودک چه ... متون قانوني مختلف و در زمان‌هاي متفاوت ...


49
گفتار اول : تفاوت وصي با ولي و قيم 41 ... مبحث دوم : شرايط وصي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه 43


391
حقوق - حقوق مدنی تست اول ... اصولا مي توان قسم را بر هر يك از ولي و وصي و قيم متوجه كرد.


812
دانلود مقاله کامل درباره حقوق خانواده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب ...


251
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق ... که اجازه داده مادر به عنوان وصي يا قيم براي اداره ...


15
گفتار اول : تفاوت وصي با ولي و قيم 41 ... مبحث دوم : شرايط وصي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه 43


414
حقوق - حقوق مدنی تست اول ... اصولا مي توان قسم را بر هر يك از ولي و وصي و قيم متوجه كرد.


548
دانلود مقاله کامل درباره حقوق خانواده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب ...


486
ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق ... که اجازه داده مادر به عنوان وصي يا قيم براي اداره ...


580
... محجور، حقوق و غبطه او ... قهري و قيّم و وصيّ ادامه ... قهري و قيّم ادامه مي ...


539
... بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در ...


799
... (پدر، جد پدري ، وصي‌ يا قيم منصوب ... (پدر، جد پدري‌ و وصي ... را نمي كند و حقوق‌ وي‌ درمعرض ...


261
3- هدف قانونگذار از تصویب این ماده حفظ حقوق محجور و ... ماده 63-در مورد تعدد قيم و ... وصي و تنفيذ ...


659
... نصب و عزل قيم و ضم و ... و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و ...


698
عدل گستر - ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - قوانین و مقالات حقوقی