791
معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: برنامه پزشک خانواده شهری، مسیر معقولی دارد و چالش‌های برنامه ...


681
یکی از مشکلات برنامه پزشک ... مشکل حقوق پزشکان خانواده روستایی حل شد ... خانواده شهری برخی ...


213
بررسی مشکلات پزشک خانواده شهری ... فورا حل شود. *** ... اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و ...


819
بررسی مشکلات پزشک خانواده شهری ... برنامه پزشک خانواده شهری ... در حل این مشکلات ...


967
در مجموع 10 فاز اجرایی که برای برنامه پزشک خانواده به ... پزشک خانواده شهری ... حل مشکلات ...


534
اشکالات برنامه پزشک خانواده شهری. ... 7.یکی از عمده مشکلات برنامه پزشک خانواده و سیستم ارجاع ...


473
به نظر شما اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری ... حل مشکلات ... برنامه پزشک خانواده ...


444
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برگ ارجاع در برنامه پزشک خانواده شهری از ابتدای ...


739
حل مشکلات درمانی کشور تنها ... و در سال 91 نیز برنامه پزشک خانواده شهری در شهرهای بالای ...


515
راه‌حل مشکل پزشک خانواده. ... اما بیان شدن این مشکلات و ... تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهری ...


942
مشکل حقوق پزشکان خانواده روستایی حل شد ... یکی از مشکلات برنامه پزشک ... خانواده شهری ...


410
ارجاع پزشک خانواده شهری در فارس ... خانواده شهری استان فارس، مشکلات این برنامه حل ...


624
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده شهری . ... خانواده وظیفة حل مشکلات ... برنامه پزشک خانواده ...


324
به نظر شما اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری ... ، برنامه پزشک خانواده ... حل مشکلات ...


523
برنامه پزشک خانواده امسال هر هفته ... ما مشکلشان حل ... پزشک خانواده شهری از شهریور ...


648
برنامه عملیاتی پزشک خانواده برنامه پزشک خانواده در 40 شهر گیلان اجرا می شود. محمدرضا نقی پور ...


60
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده ... مشکلات است که ...


639
... جهت رفع مشکلات موجود ... نسخه 01 برنامه پزشک خانواده شهری در سه ... حل مشکلات باتری ...


890
... پزشک خانواده شهری ... که جهت حل مشکلات پزشکان خانواده ... برنامه پزشک خانواده ...


901
... ادامه برنامه پزشک خانواده در ... در آینده مشکلات آن نیز حل ... روستایی و شهری در نظر ...