834
معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: برنامه پزشک خانواده شهری، مسیر معقولی دارد و چالش‌های برنامه هم در حال مهار است.


321
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: مشکلات برنامه پزشکی خانواده شهری و روستایی، پیشنهادهای انجمن پزشکان عمومی ایران برای رفع این مشکلات و چشم‌انداز آینده این برنامه در کشور، در نشست هیات مدیره ...


323
بررسی مشکلات پزشک خانواده شهری ... برنامه پزشک خانواده شهری ... در حل این مشکلات ...


164
بررسی مشکلات پزشک خانواده شهری ... فورا حل شود. *** ... اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و ...


361
یکی از مشکلات برنامه پزشک خانواده در شیراز حقوق پایین پزشک خانواده روستایی بود که بامساعدت وزیر بهداشت حقوق این افراد به اندازه پزشکان شهری افزایش پیدا میکند.


444
ارجاع پزشک خانواده شهری در فارس ... خانواده شهری استان فارس، مشکلات این برنامه حل ...


312
... ها، برنامه پزشک خانواده شهری ... درصد مشکلات بیمار را حل ... برنامه پزشک خانواده ...


813
... برای حل مشکلات عدیده و ... برنامه پزشک خانواده شهری، شاید مهمترین برنامه ...


49
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97 را تشریح کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در لایحه بودجه سال 97، میزان اعتبارات پزشک خانواده است و از ...


743
... پزشک خانواده در مناطق شهری ... خانواده وظیفة حل مشکلات ... برنامه پزشک خانواده و ...


663
متاسفانه شهرداری و شورای شهر نشان داده به جای حل مشکلات ... برنامه ی پزشک خانواده ... شهری ...


96
رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت جزییات بودجه‌ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 97 را تشریح کرد و گفت: یکی از مشکلات ما در لایحه بودجه سال 97، میزان اعتبارات پزشک خانواده است و از ...


300
... پزشک خانواده در مناطق شهری ... خانواده وظیفة حل مشکلات ... برنامه پزشک خانواده و ...


432
با عوض کردن نام خیابان مشکلات تهران حل ... شهری مورد تجاوز ... از مردم در برنامه پزشک خانواده ...


438
برنامه پزشک خانواده امسال هر هفته ... ما مشکلشان حل ... پزشک خانواده شهری از شهریور ...


511
مدیریت شهری; ... سیستم پزشک خانواده تنها نسخه‌ی حل مشکلات ... برنامه پزشک خانواده تاکنون ...


312
مشکلات اعتباری پزشک ... باید حل شود چرا که برنامه 02 ... که برنامه پزشک خانواده ...


727
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برگ ارجاع در برنامه پزشک خانواده شهری از ابتدای فروردین سال آینده در استان فارس اختیاری می‌شود.


300
حل مشکلات درمانی کشور تنها ... و در سال 91 نیز برنامه پزشک خانواده شهری در شهرهای بالای ...


816
دومین سالروز راه اندازی برنامه پزشک خانواده شهری، با حضور دست اندرکاران این برنامه، در مجتمع فرهنگی ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گرامی داشته شد.