356
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... به سازمان ملل در ...


161
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب دادند که ...


913
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... به پایگاه سازمان ...


921
حمله تروریست های مسلح به هتل محل اسکان کارگران سازمان ملل در ... در مرکز کشور مالی ...


980
... ایرنا- منابع آگاه از حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای سازمان ملل در مالی ... نام در ...


52
... سازمان ملل، مستقر در مالی در حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای این سازمان در مالی ...


575
حمله به شمال عراق ... تلفات سنگین مخالفین مسلح در حمله بر ... قیمت نفت به بالاترین رقم یک سال ...


264
... افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی ... مالی حمله ...


621
... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ... مسلح ناشناس صبح شنبه یک ...


642
... حمله به پایگاه ... افراد مسلح یک پایگاه ... سازمان ملل در مالی، چند ...


989
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله ... مسلح به یک پایگاه ...


22
... سازمان ملل، مستقر در مالی در حمله افراد مسلح به پایگاه نیروهای این سازمان در مالی ...


708
حمله به شمال عراق ... تلفات سنگین مخالفین مسلح در حمله بر ... قیمت نفت به بالاترین رقم یک سال ...


460
... افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی ... مالی حمله ...


91
... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ... مسلح ناشناس صبح شنبه یک ...


717
... حمله به پایگاه ... افراد مسلح یک پایگاه ... سازمان ملل در مالی، چند ...


533
Français | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیه | English | فارسي | ثبت نام در ...


800
... سازمان ملل در بیانیه ای خواستار رسیدگی فوری مقام های مالی به موضوع حمله افراد مسلح به ...


149
بنا بر این گزارش گروهی از افراد مسلح که می ... حمله به یک پایگاه نظامی ... سازمان ملل می ...


978
افسر پلیس در یک حمله به سبک ... داد که در حمله... افراد مسلح به نیروهای سازمان ملل در شمال مالی ...