561
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله کردند.


980
افراد مسلح ناشناس در مالی یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل را در شمال این کشور هدف حمله ...


768
حمله به شمال عراق (۲۰۱۴) وضعیت عراق تا اکتبر ۲۰۱۴: تحت کنترل دولت عراق تحت ...


246
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


300
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


478
گروه افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی حمله ...


934
28.11.2015 · Eingebettetes Video · گزارش ها زا حمله افراد ... به یک مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ...


487
حمله افراد مسلح به یک پایگاه سازمان ملل در مالی ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ...


665
... مالی اعلام کرد: عناصر مسلح تندرو با حمله به زندانی در ... حمله افراد مسلح به ...


49
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


46
حمله افراد مسلح به یک پایگاه سازمان ملل در مالی ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ...


264
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


572
... مالی اعلام کرد: عناصر مسلح تندرو با حمله به زندانی در ... حمله افراد مسلح به ...


451
... کل سازمان ملل در ... حمله افراد مسلح به یک مرکز ... پایگاه های ...


440
... به کاروان سازمان ملل در شمال مالی، ۵ کشته و ... حمله افراد مسلح به کاروان ...


180


718
افراد مسلح با حمله به پایگاه ارتش هند در ... حمله افراد مسلح به ... در امور ملل ...


891
افراد مسلح صبح امروز به یک ... به یک پایگاه هوایی هند حمله ... به یک پایگاه ...


296
در حمله افراد مسلح ­به یک پایگاه نظامی نزدیک ... در حمله افراد مسلح ­به یک پایگاه ...


238
افراد مسلح - 3 - porsyar.com ... افراد مسلح ...