987
... یک گروه تروریستی تکفیری مسوولیت حمله به پایگاه نظامی سازمان ملل در مالی را ... نام در ...


772
... به پایگاه سازمان ملل متحد ... مالی در پی طراحان حمله به ... حمله تروریستی به هفته ...


711
حمله تروریستی به پایگاه سازمان ملل در مالی . ... مسلح به پایگاه سازمان ملل در شمال ...


673
حمله تروریست های مسلح به هتل ... سازمان ملل در «سواره» واقع در مرکز کشور مالی ...


893
... حمله به مقر سازمان ملل ... تروریستی ... مقر سازمان ملل متحد در مالی ...


580
... سازمان ملل متحد در ... مالی هدف حمله تروریستی ... به هتلی در کشور مالی ...


202
افراد مسلح در حمله به یکی از پایگاه ... سازمان ملل در کشور مالی ... حمله تروریستی در مالی ...


271
... سازمان ملل متحد در ... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ...


51
به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات مالی اعلام کردند در حمله ... به یک پایگاه ... به سازمان ملل ...


124
به گزارش پایگاه اطلاع ... شورای امنیت حمله تروریستی در مالی را ... سازمان ملل لغو ...


303
افراد مسلح در حمله به یکی از پایگاه ... سازمان ملل در کشور مالی ... حمله تروریستی در مالی ...


164
... سازمان ملل متحد در ... حمله به پایگاه ... سازمان ملل در مالی ...


560
به گزارش «شیعه نیوز»، مقامات مالی اعلام کردند در حمله ... به یک پایگاه ... به سازمان ملل ...


397
به گزارش پایگاه اطلاع ... شورای امنیت حمله تروریستی در مالی را ... سازمان ملل لغو ...


108
به گزارش مشرق، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ... شاعران در ... » حمله به یک پایگاه ...


582
گروه های مسلح به پایگاه سازمان ملل در شهر کیدال واقع در شمال مالی حمله کردند.


737
... ما به شدت حمله تروریستی جدید به ... سازمان ملل حمله ... به پایگاه‌های پ.ک.ک در ...


921
... برای حمله به تروریست‌ها در ... های تروریستی در سوریه به ... در سازمان ملل با ...


602
... منابع مالی ... به این حمله تروریستی ... در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ...


245
بازار مالی; ... واکنش ایران به حمله تروریستی لندن ... خوشرو در سازمان ملل: ...