271
30 سرباز ارتش مالی در حمله ... مسلح با حمله به پایگاه ارتش مالی در ... سازمان ملل ...


954
... در مالی حمله کردند : : در پی حمله مهاجمان به تفریحگاهی در مالی 2 تن ... سازمان ملل متحد ...


867
... سازمان ملل متحد با حمله ... در حمله نظامی به پایگاه ... تروریستی مورد حمایت مالی ...


196
... به پایگاه طالبان در ... حامیان مالی حملات ترویستی در ... سازمان ملل حمله تروریستی ...


929
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر امور خارجه کشورمان به رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ...


671
نمایندگی ژاپن در سازمان ملل در ... و از نظر مالی و ... حمله تروریستی به ساختمان ...


496
... دولت سوریه به میزبانی سازمان ملل در ژنو ... خارجه حمله تروریستی روز جمعه ... پایگاه اطلاع ...


785
معاون سیاسی نماینده دبیر کل سازمان ملل به ... در همین حال پایگاه ... در حمله تروریستی به ...


91
قابل تأمل این که حمله تروریستی در ... دادن به زندگی امن در مالی ... سازمان ملل متحد در ...


343
هواپیماهای پیشرفته روسی پایگاه های تروریستی در ... در حمله به ... سازمان ملل در ...


235
هواپیماهای پیشرفته روسی پایگاه های تروریستی در ... در حمله به ... سازمان ملل در ...


701
... کسانی به پایگاه حمیمیم در ... تروریستی برای حمله به پایگاه ... شده اند سازمان ملل: ...


562
در آن حمله مرگبار یک ... نظامیان وابسته به این گروه تروریستی در ... سازمان ملل به ...


25
سازمان ملل متحد در ... اعلام کرد گروه تروریستی داعش به سرعت در ... عربستان مسوول حمایت مالی ...


714
در حمله به یک گشت ... بنا به نوشته پایگاه اینترنتی ... اما اشاره دبیر کل سازمان ملل متحد ...


135
... مالی واشنگتن به کشورهایی که به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ... به یک پایگاه ارتش ...


987
... فارسی است تا به این زبان در سازمان ملل ... حمله مسلحانه به پایگاه ... مالی آمریکا از ...


127
... سازمان ملل در ... در این پیام که در پایگاه رسمی ... در لحظه حمله تروریستی به مجلس ...


5
ایران حمله تروریستی به هتلی در ... بودجه سازمان ملل در سال مالی ... به پایگاه ...


280
حمله به یک هتل در ... لحظه نابودی گروه تروریستی که به پایگاه ... معاون ایرانی سازمان ملل: ...