760
او صد سال عمر کرد، که چهل سال از آن را حکومت نمود. حضرت داود در روایات اسلامی فرزند «ایشا بن ...


858
حضرت داوود در دوره حکومت شائول (اولین پادشاه بنی اسرائیل) به دربار او راه یافت .


59
داشتن حکومت استوار و ... حضرت داوود ـ علیه السلام ـ صد سال عمر کرد، که چهل سال آن را بر ...


229
حضرت داوود ـ علیه السلام ـ (از پیامبران خدا بود و سالها در میان قوم خود، به هدایت مردم پرداخت.


921
خلافت و حكومت داوود ـ علیه السلام ـ بر روی زمین. از ویژگیهای حضرت داوود ـ علیه السلام ـ و ...


436
در داستان‌های اسلامی از او به عنوان حضرت ... یهودا حکومت ... پسر داوود که بعد از مرگ ...


553
زندگی نامه حضرت داوود علیه السلام ... خداوند او را در فلسطین مبعوث کرد و به او سلطنت و حکومت ...


840
در مورد نحوه به حکومت رسیدن حضرت داوود دو نقل آمده است: 1) کار حکومت داوود (ع) ...


943
فال انبیا ء حضرت داوود ... یکی از پیامبران بزرگی که علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت، دارای حکومت ...


615
حکومت داود ... خلافت و حكومت داوود ـ علیه السلام ـ بر روی زمین از ویژگیهای حضرت داوود ـ علیه ...


304
حکومت داود ... خلافت و حكومت داوود ـ علیه السلام ـ بر روی زمین از ویژگیهای حضرت داوود ـ علیه ...


194
حضرت داوود یكی از پیامبران بزرگی بوده است كه علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت، دارای حکومت ...


325
بر اساس گزارش عهد عتیق حضرت داوود پس از فتح اورشلیم آن را مرکز حکومت خود قرار داد به دنبال ...


25
در قران کریم خداوند حضرت داوود ... او صد سال عمر کرد، که چهل سال از آن را حکومت نمود. حضرت داود ...


448
یكی از پیامبران بزرگی كه علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت، دارای حکومت ظاهری وسیع نیز بود، حضرت ...


155
خلافت و حكومت داوود ـ علیه السلام ـ بر روی زمین از ویژگیهای حضرت داوود ـ علیه ... حکومت امام ...


824
(بسم الله الرحمن الرحیم) تفاوت حکومت حضرت داوود و سلیمان با حکومت حضرت مهدی علیه‌السلام در ...


409
مقام حکومت و سلطنت از ویژگی‌های حضرت داوود (علیه السلام) است که خداوند آن را به ایشان عطا ...


597
حضرت داوود ذخیره ... پس از آن که طالوت از دنیا رفت، بنی اسرائیل حکومت و فرماندهی طالوت را ...


48
خصوصیات حضرت داوود ... یکی از پیامبران بزرگی که علاوه بر قدرت معنوی و نبوّت، دارای حکومت ...