172
اگرچه ما انسان‌ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آن‌ها علاوه بر آن که بی‌خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می‌کنند.


612
همشهری آنلاین: اگرچه ما انسان‌ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آن‌ها علاوه بر آن که بی‌خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می‌کنند.


105
اگرچه ما انسان‌ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آن‌ها علاوه بر آن که بی‌خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می‌کنند.


908
اگرچه ما انسان ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آنها علاوه بر آنکه بی خطر هستند برای حیات کره زمین ...


756
اگرچه ما انسان ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آنها علاوه بر آنکه بی خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می کنند.


381
اخلاق نیوز اخلاق نیوز :/ اگرچه ما انسان ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما انها علاوه بر انکه بی خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می کنند.


820
... ( حیات کره زمین بدون حشرات نابود می شود )) نام شما : آدرس ايميل شما : نام دوست شما :


154
حیات کره زمین بدون حشرات نابود می شود اگرچه ما انسان ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آنها علاوه بر آنکه بی خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می کنند.


243
حیات کره زمین بدون حشرات نابود می‌شود ... آن که بی‌خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی ...


663
اصلی ترین فعالیت انسانی که منجر به گرمای زمین می شود ... نابود می ... دمای کره زمین می ...


660
حیات کره زمین بدون حشرات نابود می‌شود ... آن که بی‌خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی ...


373
اصلی ترین فعالیت انسانی که منجر به گرمای زمین می شود ... نابود می ... دمای کره زمین می ...


985
... شناخته می‌شود، یکی از ... حیات کره زمین بدون حشرات نابود می ... حیات کره زمین بدون حشرات ...


507
توضیح: نتیجه گیری برای نحوه مبارزه فردی بخاطر حفظ موجودیت حیات زیست و اشکال آن دقیق نیست این ترجمه که به نکات درستی جهت مطالعه خوانندگان توجه دارد و زمینه های ایجاد ویرانی محیط زیست را می بیند ...


339
... به سه تیپ تقسیم می ... نزدیک می شود و به شیره ی ... حیات کره زمین بدون حشرات ...


821
حیات کره زمین بدون حشرات نابود می ... مو و پیری زودرس شود. ... جمعیت کره زمین و بالا رفتن ...


742
زمین بدون حشرات. اگرچه ما انسان ها نسبت به حشرات حس خوبی نداریم، اما آنها علاوه بر آنکه بی خطر هستند برای حیات کره زمین هم نقش مهی را ایفا می کنند، محققان، در این باره می گوید: «اگر حشرات کره ...


790
حیات می تواند از سیاره‌ای به سیارۀ دیگر منتقل شود. ... آوردن حشرات فرازمینی به زمین و ...


584
... سنتی انجام شود. ... زیستی از بین می‌رود. این حشرات ... حیات کره زمین بدون حشرات ...


1
منطقه مرده یا بدون ... تاثیر گلخانه ای باعث محصور شدن گرما در جو زمین می شود. ... حیات در کره زمین.