688
گیاه خار زرد یا گلرنگ وحشی! به گفته کارشناسان وزارت کشاورزی ایالات متحدهدر آینده روغن گیاهی دنیا رو تامین خواهد کرد!!و رقیب اصلی سویا خواهد شد!!!


963
گلرنگ (کاجیره، کاغاله، کافشه) که در بعضی از استان‌های جنوبی مانند کرمان گل خشت نیز نامیده می‌شود [نیازمند منبع] (نام علمی: Carthamus tinctorius) بومی ایران است و در حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا کشت می‌شود.


784
گلرنگ در تهیه زعفران تقلبی نیز ... و با اينکه ظاهراً شبيه خار زرد مي باشد اما بصورت علف هرز ...


303
رقم گل‌مهر حاصل تلاقی بین رقم‌های گلرنگ زراعیZarghan279 و I.L.111 در منطقه کرج است. این رقم به همراه 19 لاین و رقم به‌ منظور تعیین پایداری و سازگاری، در چهار منطقه کرج، اصفهان، زابل و داراب فارس در ...


667
به منظور ارزیابی لاین های بی خار گلرنگ در کشت پاییزه در شرایط دیم آزمایشی با سه تکرار در قالب طرح بلوک ها کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات دیم شیروان از ا...


33
فارسیان / گلرنگ و خواص آن. تذکر : در منطقه فارسیان گیاهی است به اسم تغول که نام دیگر آن " خار مریم " است و از نظر شکل و قیافه بسیار شبیه گلرنگ است .


555
خار غَشق - ... - گل همیشه‌بهار - گلایول صحرایی - گلدباخیا - گلدر - گلدمی - گلرنگ مقدس - گلرنگ ...


903
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه و روغن ارقام ولای نهای بی خار گلرنگ پاییزه تحت شرایط دیم در مناطق معتدل سرد کشور - …


826
- خار غَشق - خاراگوش ... گلدمی - گلرنگ مقدس - گلرنگ وحشی - گَندِواش - گون کتیرا (گون پنبه ...


594
خصوصیات گیاهی گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L از تیرهٔ مرکبه compositae و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد …


431
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه و روغن ارقام ولای نهای بی خار گلرنگ پاییزه تحت شرایط دیم در مناطق معتدل سرد کشور - …


667
- خار غَشق - خاراگوش ... گلدمی - گلرنگ مقدس - گلرنگ وحشی - گَندِواش - گون کتیرا (گون پنبه ...


206
خصوصیات گیاهی گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L از تیرهٔ مرکبه compositae و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد …


715
خریدارگل گلرنگ خشک وتازه هستیم. قیمت خریدبرای هرکیلو گل گلرنگ خشک،فی26000تومان میباشد


189
پیشینیه کاربرد گلهای گلرنگ بعنوان دارو چاشنی بسیار بیشتر ... که در برخی ارقام دارای خار ...


108
گلرنگ (Carthamus ... یافتند که بیشترین نقش را در تبیین تنوع بین ژنوتیپ‌های خاردار و بی خار گلرنگ ...


127
از لحاظ تعداد کروموزم، گلرنگ به چهار دسته تقسیم می شود. در دسته اول با 24 کروموزم (24=n2)، گونۀ تینکتوریوس[2] که گونۀ مزروعی است و گونه های پالستنوس[3] و اکسی آکانت[4] وجود دارند؛ این گونه ها، به خوبی ...


144
گزارش شده است که یک ژن اصلی صفت خار داری را در گلرنگ کنترل می کند .


85
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر رشد و نمو، عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن گلرنگ، رقم بی‌خار واریته il–111 در تربت‌حیدریه انجام شد.


958
خرید گلرنگ عمده,قیمت گلرنگ در بازار,خرید گل گلرنگ,قیمت هر کیلو گلرنگ,قیمت بذر گلرنگ,قیمت دانه گلرنگ,خریدار گلرنگ,قیمت گل گلرنگ در بازار,قیمت گل گیاه گلرنگ,انواع بذر گلرنگ,قیمت گل گلرنگ,قیمت ...