858
فشار اسمزی بصورت حداقل فشار مورد نیاز تعادل و بدون هیچ جنبشی (حرکت) ... (خاصیت جمعی) ...


70
خاصیت اسمز (زنگ تفریح شماره‌ی 15) ویژه‌ی ایام ... خاصیت اُسمزی . مواد ...


716
اسمز معکوس (به انگلیسی: Reverse osmosis) فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی ...


560
... بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب بطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از ... اسمزی می ...


796
مطالب مرتبط با خاصیت اسمزی در وب سایت کلینیک بتن ایران. با کلیک روی این صفحه، لیستی از مطالب ...


500
خاصیت اسمزی. ... چای سفید خاصیت فوق العاده ای دارد و سه برابر چای سبز یا سیاه، حاوی پلی فنل ...


603
نمایش خاصیت اسمزی در یک ظرف آب که با یک غشاء نیمه تراوا از هم جدا شده است.


350
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا ...


547
فشار اسمزی یک محلول رقیق ، یکی از خواص کولیگاتیو می‌باشد، زیرا با غلظت ماده حل ... خاصیت اسمزی;


95
مطابق خاصیت اسمزی حرکت مایع همیشه از طرف محلول رقیق تر به طرف محلول غلیظ تر می باشد و این ...


349
مطابق خاصیت اسمزی حرکت مایع همیشه از طرف محلول رقیق تر به طرف محلول غلیظ تر می باشد و این ...


345
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشا نیمه تراوا ...


852
در واقع سرکه بر اثر خاصیت اسمزی به داخل غشاء ... به سمت زمین رها کنید و خاصیت فنری آن را که ...


87
عدم کاهش شدید پتانسیل آب میوه وجود خاصیت تنظیم اسمزی را در میوه های گوجه فرنگی نشان داد.


593
ازگیل میوه ای بسیار مقوی است زیرا قدرت اُسمزی خون را بالا می برد.


669
... محیط خارج جدا می سازد می تواند به صورت دستگاه های اسمزی عمل کنند.خاصیت اسمزی را می توان ...


439
خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا


861
خاصیت اسمزی و اسمزی معکوس. برای فهم اسمزی ابتدا بايد دفيوژن را تعريف کنيم.بنابراين داريم:


595
... صورتی که نمک آن بیش از مقدار فوق به اصطلاح هیپرتونیک باشد به علت خاصیت اسمزی وارد بافت ...


567
ازگیل میوه ای بسیار مقوی است زیرا قدرت اُسمزی خون را بالا می برد. ...