365
محمد نهاوندیان; رئیس دفتر رئیس‌جمهور و نهاد ریاست جمهوری ایران; Taking office ۱۳ مرداد ۱۳۹۲


728
محمد شریعتمداری; معاون اجرایی رئیس جمهور جانشین رئیس جمهور در شورای عالی امور ایرانیان ...


530
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس ; علی جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس ; محمد جواد کولیوند


77
مردم از بسیاری از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت خصوصا در زمینه‌های مربوط به معیشت خانواده ...