970
ولي تنفس از راه دهان باعث ورود هواي سرد و در نتيجه باعث خشك شدن حنجره و نيز گاهي باعث سرفه مي ...


904
برای تقویت هنجره برای خواننده شدن چه باید ... حنجره ی آوازی باید انعطاف زیاد ... هیچ وقت خشك ...


690
پوکی استخوان .بلع دشوار.گرفتگی صدا.حنجره خشکی ... با خشک شدن دهان، غدد بزاقی از فعالیت ...


539
خشك شدن گلو. غذاهایی ... صدا، درد و عفونت سينه، سرفه خشك و ... گرفته شود كه هواي سرد وارد حنجره و ...


524
حنجره در خط ... صدا در حنجره با بسته شدن گلوت و ... سرفه ميتواند از نوع تحريكي ،سرفه خشك ...


219
گرفتگي صدا نيز به علت تأثيري است که ويروس روي بافت هاي اطراف حنجره ... شدن از خواب بدتر ...


464
استرس و فشار زیاد می تواند به سفت شدن عضلات بیانجامد و ... شال گردن، ناحیه حنجره و گلو را گرم ...


707
... درمان نوشيدن معجون شيرانجير تاثير درماني قابل توجهي بر تقويت حنجره و نرم شدن ... خشك شده را ...


356
ولي تنفس از راه دهان باعث ورود هواي سرد و در نتيجه باعث خشك شدن حنجره و نيز گاهي باعث سرفه مي ...


109
به عنوان مثال در تمريناتى كه در قسمت قوى شدن حنجره ذكر شد، اگر ... انجير خشك كه در شير ...


615
گرفتگي صدا نيز به علت تأثيري است که ويروس روي بافت هاي اطراف حنجره ... شدن از خواب بدتر ...


861
20 نكته ي 20 در رابطه با حنجره و ... و همچنين آب كافي، براي نرم شدن گلو و جلوگيري از خشك شدن آن ...


25
این عمل به هنگام تنفس بوسیله دور و نزدیک شدن تارهای صوتی به ... نتيجه باعث خشك شدن حنجره و نيز ...


669
بازیگر تئاتر با كشیدن سیگار صدا رو خشك و درشت و كلفت ... قوى شدن حنجره ذکر شد، اگر شخصى ...


876
ساختمان حنجره : ... ولي تنفس از راه دهان باعث ورود هواي سرد و در نتيجه باعث خشك شدن حنجره و نيز ...


987
ساختمان حنجره : حنجره که آن را جعبه مولد صدا می نامند عضو لوله ای شکل است که در قسمت جلوی گردن ...


128
... خشك، يا ايجاد بخار آب در زمستان و در محل سكونت، براي جلوگيري از خشك شدن حنجره موثرند. ...


305
ولي تنفس از راه دهان باعث ورود هواي سرد و در نتيجه باعث خشك شدن حنجره و نيز گاهي باعث سرفه مي ...


817
افرادي كه مداحي و يا آواز مي‎‎‎خوانند ، براي باز شدن حنجره ... پوست، خشك شدن لبها ...


116
افرادي كه مداحي و يا آواز مي‎‎‎خوانند ، براي باز شدن حنجره همين روش ... مواد پتاسيم دار خشك.