743
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد بیشترین مساحت ... (نه ماهه سال آبی 92-91) ...


871
02.12.2014 · خشکسالی-Drought 1. 1391- نیمسال دوم 92 اختلالات محیطی وسوانح طبیعی خشکسالی ...


349
گزارشی درباره آغاز یک دوره 30 سال خشکسالی در اردیبهشت امسال منتشر ... صادق هدایت در سال 92.


953
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد ... بارش در سال آبی 93-92 در قیاس با دوره ...


139
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد بیشترین مساحت ... (نه ماهه سال آبی 92-91) ...


770
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد بیشترین مساحت ... (نه ماهه سال آبی 92-91) ...


450
وضعیت خشکسالی ایران در سال آبی ۹۲-۹۱ ... برچسب ها: اردیبهشت 92, پایگاه خشکسالی ...


250
رتبه نخست خشکسالی 92 در ... خشکسالی 18 سال است که کشور را آزار می­دهد و نمی توانیم ...


532
خشکسالی، سال به سال دریغ از ... تا انتخابات 92;


693
از جمله عواملی که بحران خشکسالی را در سال‌های ... از ابتداي سال زراعي 1/7/92 تا ...


22
اثرات خشکسالی سال های 1384-1393 بر اقتصاد روستایی ... 93-92. 3/52. 7/54. 4/4-92-91. 5/26. 7/54. 6/51-91-90. 4/45. 7/54. 1 ...


661
از جمله عواملی که بحران خشکسالی را در سال‌های ... از ابتداي سال زراعي 1/7/92 تا ...


482
در همین زمینه: این 4 سال و آن 40 سال; بارش در کویر لوت پس از خشکسالی 13 ساله ; زیان‌های ...


837
یزد - ایرنا - آخرین دوره خشکسالی در یزد از سال 78 شروع و تاکنون ادامه داشته بطوری که بیش ...


979
خشکسالی شش ماهه اول 92-91. کاهش بارش پاییز 91. ... مقایسه بارش سال جاری با سال گذشته در فصل ...


577
هواشناسی ایران - پیش آگاهی خشکسالی سه ماهه اول سال 92 - پیش بینی وضعیت آب و هوای ایران ...


56
وی علت کاهش رواناب ها در سال آبی 92 - 91 را خشکسالی بیش از حد در حوضه خلیج فارس و دریای ...


358
پهنه بندی خشکسالی کشور در سال 2012 ... پیش آگاهی خشکسالی سه ماهه ایران منتهی به شهریور 92 ...


958
تحلیل مکانی خشکسالی هواشناسی کشور با استفاده از شاخص spi , pn در نیمه اول سال آبی 93-92.


503
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با ۱.۴۳ درصد بیشترین ... رد صلاحیتش در انتخابات سال 92.