712
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد بیشترین مساحت خشکسالی ... (نه ماهه سال آبی 92-91) ...


984
رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در ماه‌های ابتدایی سال 92 شرایط ...


280
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد بیشترین مساحت خشکسالی ... (نه ماهه سال آبی 92-91) ...


905
اثرات خشکسالی سال های 1384-1393 بر اقتصاد روستایی سیستان . ... 93-92. 3/52. 7/54. 4/4-92-91. 5/26. 7/54. 6/51-91-90. 4/45. 7/54 ...


51
به نحوی که در اين سال خشکسالی خفیف با 1.43 درصد بیشترین مساحت خشکسالی ... (نه ماهه سال آبی 92-91) ...


466
وی علت کاهش رواناب ها در سال آبی 92 - 91 را خشکسالی بیش از حد در حوضه خلیج فارس و دریای عمان ...


594
گزارشی درباره آغاز یک دوره 30 سال خشکسالی در ... دوازدهمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت در سال 92.


876
رتبه نخست خشکسالی 92 در ایران. معاون وزیر کشور و رئیس مدیریت بحران کشور گفت: استان سمنان در ...


910
هواشناسی ایران - پیش آگاهی خشکسالی سه ماهه اول سال 92 - پیش بینی وضعیت آب و هوای ایران گناباد ...


768
هواشناسی ایران - پیش آگاهی خشکسالی سه ماهه اول سال 92 - پیش بینی وضعیت آب و هوای ایران گناباد ...


476
هواشناسی ایران - پیش آگاهی خشکسالی سه ماهه اول سال 92 - پیش بینی وضعیت آب و هوای ایران گناباد ...


932
91 سال خشکسالی اعتبارات ... مصمم بودیم تا در سال 91 و 92 با تخصیص منابع اعتباری بسیاری از ...


691
وضعیت خشکسالی ایران در سال آبی ۹۲-۹۱ ... برچسب ها: اردیبهشت 92, پایگاه خشکسالی ...


235
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان ... در سال زراعی 92 یک سوم شمالی کشور به جز ...


719
یزد - ایرنا - آخرین دوره خشکسالی در یزد از سال 78 شروع و تاکنون ادامه داشته بطوری که بیش از 16 ...


269
... 10 دوره خشکسالی در ایران، استانها و شهرهایی که بیشترین وضعیت خشکسالی را ... برای سال ...


522
3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 ... در یک ماهه انتهایی سال زراعی 92-93 منتهی به پایان ...


919
وضعیت خشکسالی ایران در سال ... با گذشت هشتمین ماه از ابتدای سال آبی 92-91، نتایج ...


380
خشکسالی , تخصصی , ریاست جمهوری , انجمن , پایش , ... در سال آبی93-92 پژوهشکده حفاظت خاک و ...


923
از سوی دیگر در سال آبی 92-91 نیز به طور ... وزیر نیرو با اشاره به تداوم خشکسالی‌ها در سال ...