830
بعد نگار گفت تو خودت یه هوری به این خوبی داری باز به خوارت چشم‌داری گفتم بابا دیونه شوخی کردم.گفت میدونم داداشی اصلا مال تو تو نبینی کی میخواد ببینه


137
چهار سال پيش بود كه تازه امتحاناي پايان ترم پيش دانشگاهي رو داده ... و خوابوندمش رو تختم و ...


567
میخوام جریان سکس با دختر داییم رو ... نشست رو تختم ... و گردن خوابوندمش که کسش رو بخورم ...


110
نشستم روبه روش رو تختم و بهش ... منم آروم خوابوندمش رو زمین و چند تا لب کوچولو ازش گرفتم و ...


996
لطفا ستون سمت راست رو بخونید و ... همينطور كه تو بغلم بود بردمش تو اتاقم و خوابوندمش رو تختم و ...


794
سلام دوستان،این یه خاطره هست از من که مربوط به 5سال پیش،زمانی که 24 سالم بود میش.


31
خوابوندمش رو تختم و رو به محمد گفتم:-پیش من می.مونه، نگران نباشید. یواش از خجالت لپاش درمیام ...


10
همينطور كه تو بغلم بود بردمش تو اتاقم و خوابوندمش رو تختم و لباشو محكم مكيدم.


230
چهار سال پيش بود كه تازه امتحاناي پايان ترم پيش دانشگاهي رو داده بودم و براي كنكور حدود يك ماهي فرصت داشتم .


301
بعد اروم خوابوندمش و شلوارشو در ... شلوار محسنو دراوردم و خوابوندمش رو تختم که ...