884
ظاهر pale yellow-green gas: ویژگی‌های کلی نام، نماد، عدد: کلر، Cl، 17 تلفظ به انگلیسی ‎/ ˈ k l ɔər iː n /‎ KLOR-een


197
شکل فیزیکی کلر در حالت خالص و عنصری، به صورت گاز سبز دو اتمی می باشد. اسم کلراین از کلمه Chloros ...


166
تاریخچه کلر ( از واژه یونانی χλωρος به معنی زرد مایل به سبز ) را "Carl Wilhelm Scheele" در سال 1774 کشف ...


544
کلر موجود در استخرها با مواد ارگانیک بدن مثل عرق ، ادرار ، خون و موکوس و سلول‌های پوست ...


13
آزمایش گرافیت ,خواص شیمیایی کلر,سایت شیمی کاربردی دانشگاه گلستان


825
کلر موجود در آب می‌تواند باعث علایم آلرژیک پوستی و روده‌ای و همچنین ... خواص فیزیکی ...


499
پودر کلر,قیمت پودر کلر,میزان تزریق کلر در آب,ضد عفونی آب با کلر,نحوه نگهداری ... خواص فیزیکی:


578
مقاله های علمی - خواص عنصر کلر - انواع مقاله های آموزشی وعلمی - مقاله های علمی


300
کلردیازپوکساید سامانه‌شناسی نام (آیوپاک) 7-chloro-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide: داده‌های بالینی


240
کلر در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد و معمول ترین منشأ ... خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر کلر ...


944
مقاله های علمی - خواص عنصر کلر - انواع مقاله های آموزشی وعلمی - مقاله های علمی


954
کلردیازپوکساید سامانه‌شناسی نام (آیوپاک) 7-chloro-2-methylamino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide: داده‌های بالینی


378
کلر در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد و معمول ترین منشأ ... خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر کلر ...


261
6/30/2012 · مضرات کلر استخر برای بدن استفاده از كمپرس یخ در كاهش التهاب و خارش ناشی از حساسیت به كلر ...


942
آزمایش گرافیت ,خواص شیمیایی کلر,سایت شیمی کاربردی دانشگاه گلستان


446
خواص فیزیکی و شیمیایی، دمای ذوب و دمای جوش کلر، ایزوتوپ های کلر، شعاع اتمی کلر ...


362
خواص اتمی: وزن اتمی ۳۵٫۵ amu شعاع اتمی ... کلر عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۱۷ و نشان Cl می‌باشد.


940
کلرعنصری گازی شکل به رنگ زرد مایل به سبز است که در سال 1774 توسط carl wihelm scheele شیمیست سوئدی کشف ...


239
خواص کلم قرمز ... خشکی پوست یکی ازعوارضی است که کلر موجود در آب استخر بر بدن وارد می‌کند و تا ...


873
کلر در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد و معمول ترین منشأ ... خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر کلر ...