310
قلعه رودخان در بيست و سه كيلومتري جنوب فومن كه در سال 918 هجري قمري به امر ... اقامت خواص در ...


234
اين سبزيجات مغذي ترين مواد غذايي هستند که شامل انواع کلم نظير ... توت ها خواص ضد سرطاني ...


201
28000. 20000. 20000. 23000. 6000. 6000. 6000. 6000. 10000. 10000. 10000. 10000. 10000. 10000. 10000. 6000. 6000. 6000. 10000. 10000. 10000. 40000. 45000. 200000. 300000. 400000. 250000. 150000. 200000


803
كشاورزان دزفولي با اشاره به ... را به دليل خواص ضد ميکروبي و ... ناصر احمد حکيم رياست ...


605
الدمعه الساکبه في احوال النبي (ص) والعتره الطاهره تاليف محمدباقر بن عبدالکريم البهبهاني ...


414
اما عبارات ظاهری قرآن برای درک عامه مردم است ،واشارات آن برای خواص ... نقصان کلم من ...