692
به منظور درک فرایند خود تمیز شوندگی مصالح، تعقیب دو مسیر را پیش رو داریم: ...


800
بررسی اثر عملیات پلاسما بر روی خاصیت خود تمیزشوندگی پارچه پلی استری تحت تاثیر نانو ذرات دی ...


956
به منظور درک فرایند خود تمیز شوندگی مصالح یکی ویژگی هیدروفوبیک (آب گریزی) ...


244
پدیده خود تمیز شوندگی به زاویه تماس بستگی دارد و بر این اساس، سطوح خود تمیز شونده به دو دسته ...


898
ویدئویی که من قرار دادم، برای خاصیت خود تمیز شوندگی نیازمند رطوبت هست ولی لینکی که تو دادی ...


454
در شیشه خود تمیز شونده میزان ترشوندگی یک ... به منظور درک فرایند خود تمیز شوندگی مصالح ...


566
فناوری خود تمیز شوندگی موجب کاهش هزینه مربوط به نگهداری و مدت زمان لازم برای تمیز نگاه ...


630
محققان دانشگاه آزاد اسلامی در تلاشند تا پارچه‌ای با خاصیت خود تمیز شوندگی و با ثبات بالا ...


650
محققان ایرانی با نانوذرات اکسیدروی، ساختار رنگ‌های پلیمری و ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی ...


992
به دنبال این کار خاصیت فتوکاتالیستی ، آنتی باکتریال و خود تمیز شوندگی تا حد زیادی بهبود می ...


735
به دنبال این کار خاصیت فتوکاتالیستی ، آنتی باکتریال و خود تمیز شوندگی تا حد زیادی بهبود می ...


979
خاصیّت خود تمیز شوندگی نانو ساختارِ TiO2 با سه دسته آزمایش مطالعه شده است. ۱) ...


604
با استفاده از فناوری نانو می توان شیشه های كم گسیل جهت كاهش مصرف انرژی و شیشه های خود ...


788
از طرفی اوره به‌ عنوان منبع نیتروژن، خواص تأخیر شعله و خود تمیز شوندگی نمونه‌های پارچه ...


493
فرایند خود تمیز شوندگی هم یکی از این فناوری‌هاست. در طبیعت اطراف ما بسیاری از سطوح، مثل بال ...


936
کاربردهای ویژه نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید خاصیت خود تمیز شوندگی نانو ذرات و پیگمنت ها به ...


629
این همان ساز‌و‌کار خود تمیز شوندگی است که پژوهشگران در پی تقلید از آن هستند.


140
در این راستا فعالیت خود تمیز شوندگی نمونه‌های پشمی تکمیل شده در معرض تابش نور خورشید ...


336
پوشش خود تمیز ... این پوشش ها با کارایی ضدلکه و غبار و همچنین توانایی خود تمیز شوندگی برای ...


734
محققان ایرانی با نانوذرات اکسیدروی، ساختار رنگ‌های پلیمری و ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی ...