600
داستان هاى قرآن - داستان موسی(ع) - داستان های قرآن کریم را بخوانيد و درس بگيريد


370
سامری در نبود موسی گوساله‌ای از جنس طلا ساخت و آن را به جواهرات مزین کرد و ... شرح داستان ...


295
نگاره‌ای از «موسی ... مربوط به موسی دارد، اساس داستان‌های کتاب ... که گوساله ...


898
حضرت موسی (ع) اکنون که ... این آیه داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل را ذکر می کند، و تفصیل آن به ...


580
در این آیات، ماجرایی به صورت مشروح آمده است، شاید به این دلیل که این داستان تنها یک بار در ...


628
حضرت موسی علیه السلام در خانه شعیب ... گوساله پرستی بنی ... -2 #33 داستان حضرت موسی ...


63
داستان های قرآنی ... کرد و از آن‌ها قالب گوساله‌ای ریخت و به شیوه ... یا پسر خاله حضرت موسی ...


904
داستان کامل حضرت موسی. موسی (عليه‌السلام) در لغت قبطيان[2] ... گوساله پرستي بني ...


397
در این مقاله داستان حضرت موسی کلیم الله و ... از وقايع مهمه ديگر پرستش گوساله سامري بود ...


607
داستان موسی و ... حضرت موسی به دستور خداوند ... روی آوردند آن ها گوساله طلایی را که صدای ...


596
در این مقاله داستان حضرت موسی کلیم الله و ... از وقايع مهمه ديگر پرستش گوساله سامري بود ...


114
داستان موسی و ... حضرت موسی به دستور خداوند ... روی آوردند آن ها گوساله طلایی را که صدای ...


500
کاظمیه ما - گوساله سامری - زیر مجموعه شبکه مجازی میبد ما


881
موسی(ع) و داستان ... چیزی نگذشت که اندام گوساله شروع به رویش مو نمود واز دهان او ... حضرت موسی ...


168
از نکات عجیب در داستان حضرت موسی آن ... وی سپس گوساله‌ای طلایی را برای آنان ساخت و بنی ...


410
داستان حضرت موسی ... پس موسی گوساله را بیرون آورده با آتش سوزاند و به دریا بیفکند، آنگاه به ...


430
آنچه از داستان حضرت موسی علیه السلام ... خشمگين و متاسف بود، گوساله را آتش زد و خاكسترش ...


550
سامری و گوساله اش ... حال برای بررسی این حدیث داستان حضرت موسی و قومش را متذکر میشویم تا ...


870
نام حضرت موسی 136 بار در قرآن مجید ذکر شده و در بیست سوره از او سخن گفته ... موسی و خضر گوساله ...


811
داستان فرعون و حضرت موسی. ... توجه نداشتند که این بت ساخته ى سامرى براى آنان، تنها گوساله وار ...