104
دامنه یک موج مقدار مطلق بزرگی تزاحم (اختلال) نقطه/جسم در بیشترین آشفتگی ایجاد شده توسط موج ...


43
توجه به دامنه موج یعنی حر کت پایین طناب در طول محورx و متغیر u (که معمولاً وابسته به x وt) ...


659
به ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری نقطه-آی‌آر (‎.ir) و نقطه-ایران (.ایران) خوش ...


627
با توجّه به روابطی كه از موج و نوسان آموخته ایم می توانیم رابطه مشخصی بین شدّت موج، بسامد و ...


803
دامنه ی موج را با a نشان می دهند و واحد آن نیز همانند طول موج همان واحد طول است. ...


570
در مطالب گذشته راجع به دامنه، فرکانس، دوره تناوب و طول موج خواندیم. در این مطلب می خواهیم ...


277
دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب موج هدف: برخی ویژگی های امواج مشترک است. از جمله روابطی ...


53
دامنه ی موج در مواقعی که sin kx = 0 برابر صفر است، بنابراین می توانیم بنویسیم: (62-16) ...


925
مشخصات اصلي موج صدا . موج صدا بشكل سينوسی و يا مركب ( موج واقعي ) مي باشد و پريوديک است و دامنه ...


443
در هر نوسان، بزرگی کمیت متغیر نوسان عوض می شود و دامنه موج از همین جا به دست می آید.


374
شدت و دامنه امواج صوت امواج صوت در دامنه نیز با هم تفاوت دارند در روی موج نگار هر چه عقربه ...


772
دامنه موج سینوسیدامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب موج هم مربوط می سازد. در این مطلب به ...


239
مسئول پیش‌بینی هواشناسی استان مرکزی گفت: با عبور موج بارشی کم‌دامنه‌ای امروز و فردا شاهد ...


906
دامنه موجدامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب موج در این مطلب به روابط کلی میان کمیت هایی چون ...


705
خبرگزاری‌ «برنا» و دامنه «ir» خبرگزاری موج با حکم قضایی مسدود شدند.


722
آ ام یا ای ام (AM)مخفف amplitude modulation (مدولاسیون دامنه) فرایند تغییر دامنه یک موج حامل (معمولاً یک ...


498
دوما دامنه موج تنها به فرکانس و فاصله بستگی نداره و پارامتر های دیگه ای در مقدار اون موثرند ...


603
دامنه و ثبت دامنه ایران سرور ارائه دهنده سرویس ثبت و انتقال دامنه , جستجوی و بررسی دامنه در ...


741
دامنه موج بازتابشی | کتابخانه دانشگاهی


343
عملکرد مدار مولد موج سینوسی با قابلیت تنظیم دامنه فرکانس و اختلاف فاز :. تولید دو موج سینوسی ...