283
در اینجا سرعت انتشار موج می‌باشد. جواب این معادله (در حالت یک‌بعدی) به صورت زیر است (دامنه ...


128
دامنه یک اندازه گیری مطلق و غیر منفی از بزرگی نوسان یک موج میباشد. در دیاگرام ذیل، فاصله y ...


505
فرکانس f برابر است با سرعت v یک موج تقسیم بر طول موج (لاندا) است که: = ... دامنه فرکانس ...


160
مشخصات اصلي موج صدا . موج صدا بشكل سينوسی و يا مركب ( موج واقعي ) مي باشد و پريوديک است و دامنه ...


884
در این مطلب به روابط کلی میان کمیت هایی چون دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب امواج اشاره ...


706
آ ام یا ای ام (AM)مخفف amplitude modulation (مدولاسیون دامنه) فرایند تغییر دامنه یک موج حامل (معمولاً یک ...


772
هر چه شدت صوت بيشتر باشد، دامنه موج صوتي بيشتر است. در مطالب بعد با شدت صوت بيشتر آشنا خواهيم ...


75
جزوه دستنویس درس اپتیک مدرن تدریس شده توسط دکتر تجلی در دانشگاه تبریز. درس اپتیک مدرن جزو ...


130
محتوا موج ها; بسامد; دامنه; Damping; Description Watch a string vibrate in slow motion. Wiggle the end of the string and make waves, or ...


171
که رابطه ی توان متوسط موج و دامنه آن است، دست یابیم. این رابطه یک رابطه کلی برای انواع موج ...


337
محتوا موج ها; بسامد; دامنه; Damping; Description Watch a string vibrate in slow motion. Wiggle the end of the string and make waves, or ...


920
که رابطه ی توان متوسط موج و دامنه آن است، دست یابیم. این رابطه یک رابطه کلی برای انواع موج ...


53
(به این مطلب رای دهید) ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ 3 بازدید در انتخاب نام دامنه موارد زیادی می تواند حائز اهمیت ...


172
همونطور که میدونیم فرکانس با شدت موج رابطه مستقیم داره و شدت موج با مجذور دامنه و همچنین عکس ...


340
جزوه دستنویس درس اپتیک مدرن تدریس شده توسط دکتر تجلی در دانشگاه تبریز. درس اپتیک مدرن جزو ...


386
دامنه ی موج را با a نشان می دهند و واحد آن نیز همانند طول موج همان واحد طول است. ...


467
تعریف صوت,موج,بسامد,فرکانس,انتشار صوت,صدا ... از تداخلِ دو موج با دامنه‌ي يكسان و بسامدي ...


593
بررسی موج دامنه کوتاه ۲۴ ساعت آینده و پیش آگاهی احتمال بارش برف و باران و کاهش دما در دامنه ...


199
که در آن جمله ی داخل کروشه دامنه موج برایند است.


334
دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب موج