692
در این مطلب به روابط کلی میان کمیت هایی چون دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب امواج اشاره ...


162
در اینجا سرعت انتشار موج می‌باشد. جواب این معادله (در حالت یک‌بعدی) به صورت زیر است (دامنه ...


521
دامنه یک اندازه گیری مطلق و غیر منفی از بزرگی نوسان یک موج میباشد. در دیاگرام ذیل، فاصله y ...


207
در مطالب گذشته راجع به دامنه، فرکانس، دوره تناوب و طول موج خواندیم. در این مطلب می خواهیم ...


842
مشخصات اصلي موج صدا . موج صدا بشكل سينوسی و يا مركب ( موج واقعي ) مي باشد و پريوديک است و دامنه ...


371
دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب موج | هدف: برخی ویژگی های امواج مشترک است. از جمله روابطی ...


378
شکل های مدولاسیون دامنه. در ارتباطات رادیویی یک سیگنال رادیو فرکانسی موج پیوسته(موج حامل ...


939
که در آن جمله ی داخل کروشه دامنه موج برایند است.


225
هر چه شدت صوت بیشتر باشد، دامنه موج صوتی بیشتر است. در مطالب بعد با شدت صوت بیشتر آشنا خواهیم ...


63
بزرگترین دامنه امواج لرزه ای موج p است. از آنجا كه زلزله هاي ژرف داراي ...


764
هر چه شدت صوت بیشتر باشد، دامنه موج صوتی بیشتر است. در مطالب بعد با شدت صوت بیشتر آشنا خواهیم ...


60
توجه به دامنه موج یعنی حر کت پایین طناب در طول محورx و متغیر u (که معمولاً وابسته به x وt) ...


701
بزرگترین دامنه امواج لرزه ای موج p است. از آنجا كه زلزله هاي ژرف داراي ...


325
تعریف صوت,موج,بسامد,فرکانس,انتشار صوت,صدا ... از تداخلِ دو موج با دامنه‌ي يكسان و بسامدي ...


868
جلسه 59: امواج مکانیکی (قسمت نهم) در این قسمت سه تا تست انتخاب کردم براتون از برهم نهی امواج و ...


329
مدولاسیون دامنه (am) رویه ای است که در آن دامنه ی موج حامل بطور خطی در حوالی مقدار متوسط ...


838
در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی- کم توجهی ، افزایش غیر طبیعی دامنه ی موج تتا منجر به زمان ...


733
اما در حقیقت فرکانس و دامنه ی موج هم می توانند خود با زمان تغییر کنند.


469
جزوه دستنویس درس اپتیک مدرن تدریس شده توسط دکتر تجلی در دانشگاه تبریز. درس اپتیک مدرن جزو ...


421
-در مورد اینکه دامنه موج حاصل بیشتر از امواج آنالیز شده است، چه فکری میکنید؟