259
فاطمه دانشور عضو شورای ... ، کارآفرین و تاجر ایرانی و از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ...


958
فاطمه دانشور عضو شورای شهر. ... عضو شورای شهر تهران، مدیرعامل موسسه خیره مهرآفرین پناه ...


564
فاطمه دانشور ۴۲ ساله است. حجابی متفاوت ‌ از دیگر کارگزاران مدیریت شهری و یا حتی ملی ...


196
فاطمه دانشور ، متولد سال 53، دارای چهار فرزند، مدیرعامل و موسس شرت سپهر آسیا است.


496
او در شورای شهر، شاید از سرِ زندگی آرمانی و بدون دغدغهِ مالی، حضور دارد چون حقوق ...


215
فاطمه دانشور عضو شورای اسلامی شهر تهران. شورای اسلامی شهر تهران نیمه اول 1393. نگارنده ...


120
مدیر کل ارتباطات و بین الملل شورای شهر تهران،اعلام کرد:


464
... و فعالیتهای فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران منتشر کرده بود و در ...


423
شورای اسلامی شهر تهران- ... شهرداری تهران ...


424
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران در برنامه ششم «تهران بیست»، از آسیب‌های اجتماعی در ...


124
خبرآنلاین: فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران در برنامه ششم «تهران بیست»، از آسیب‌های ...


438
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران در برنامه ششم «تهران بیست»، از آسیب‌های اجتماعی در ...


808
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران در برنامه ششم «تهران بیست»، از آسیب‌های اجتماعی در ...


348
به گزارش تراز ،فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران روز گذشته در جلس علنی شورای شهر، با ...


733
فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور با رهبرمعظم ...


141
یک عضو شورای شهر تهران توضیحات مفصلی درباره بحران مالی اخیر در این نهاد ارائه کرد.


899
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، از «بردگی» کودکان در تهران و استفاده از آنها برای ...


123
عضو شورای شهر تهران; ... اجتماعی شورای شهر از ... سلام خانم دانشور عزیز ...


137
فاطمه دانشور عضو شورای شهر. ... عضو شورای شهر تهران، مدیرعامل موسسه خیره مهرآفرین پناه ...


308
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران گفته است در تهران بین هزار و ۵۰۰ تا دوهزار زن بی ...