820
فاطمه دانشور ۴۲ ساله است. حجابی متفاوت‌ از دیگر کارگزاران مدیریت شهری و یا حتی ملی دارد.


111
عضو سابق شورای شهر تهران قانونگذاری را ... فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو ...


949
فاطمه دانشور عضو شورای شهر. ... عضو شورای شهر تهران، مدیرعامل موسسه خیره مهرآفرین پناه ...


477
عضو شورای شهر تهران در ... پیش از این خانم فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورای شهر چهارم ...


537
توضیحات فاطمه دانشور ... عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران منتشر کرده ... عضو شورای شهر در ...


993
روزنامه‌ی کیهان، «فاطمه دانشور» از اعضای شورای شهر قبلی تهران ... دانشور نوشته که «عضو ...


670
یک عضو شورای شهر تهران توضیحات ... به گزارش خبرآنلاین؛ فاطمه دانشور، عضو شورای شهر در حاشیه ...


231
خانم فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورای شهر چهارم تهران در یک گفتگوی داغ و خواندنی با وصف ...


572
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران گفته است در تهران بین هزار و ۵۰۰ تا دوهزار زن بی‌خانمان ...


733
فاطمه دانشور عضو شورای اسلامی شهر ... مدرس که دانشور عضو شورای شهر تهران گفته در این ...


820
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این روش غلطی است و به شهر تهران آسیب می زد و شایسته است ...


91
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران گفته است در تهران بین هزار و ۵۰۰ تا دوهزار زن بی‌خانمان ...


591
فاطمه دانشور عضو شورای اسلامی شهر ... مدرس که دانشور عضو شورای شهر تهران گفته در این ...


942
فاطمه دانشور بانوی شورای پایتخت ... اصلاح طلب شورای شهر تهران منتشر ... عضو شورای شهر در ...


729
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران روز گذشته در جلس ...


633
... سیاستگذاری، فاطمه دانشور-عضو سابق شورای شهر تهران- است ... عضو سابق شورای شهر تهران ...


857
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، از «بردگی» کودکان در تهران و استفاده از آنها برای حمل ...


124
طنین یاس با نگاهی به عملکرد معاونت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری بررسی می کند: بررسی‌ها ...


909
If you would like to save the custom styles. Please copy the below codes, then go to Admin >> Site-Settings >> Stylesheet Editor tab, paste the codes in the box and save.


164
عضو شورای اسلامی شهر تهران به خرید و فروش باند بزرگ کودکان اشاره کرد و گفت:‌در بسیاری از ...