485
دانشگاه صنعتی شریف دارای 13 دانشکده می باشد. ... دانشکده مهندسی کامپیوتر تأسیس 1364.


87
Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran, Iran +9821 6600 5616


649
درس افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف جهت انتشار محتوای اموزشی به صورت رایگان


83
درس افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف جهت انتشار محتوای اموزشی به صورت رایگان


385
دانشکده ها دانشجویی فرهنگی اداری و ... 1396، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ...


925
مخاطب این کارگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ... انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر با ...


670
سایت دانشکده; سایت دانشگاه : تمامی حقوق برای گروه نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است.


440
سیدقاسم میرعمادی معاون آموزشی و استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به ...


105
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات. به صفحه خانگی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری ...


941
علم کامپیوتر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یک ضرورت تبدیل شده است. دانشگاه صنعتی ...


627
گروه نرم‌افزاری دانشگاه صنعتی شریف. ... ساعت ۱۵ تا ۱۷ سالن خوارزمی دانشکده مهندسی کامپیوتر.


190
دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست دانشگاه های برتر با قدمت کمتر از 50 سال ... مهندسی برق و کامپیوتر;


562
دانشگاه صنعتی شریف دانشکده‌ی ... ۹و ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴ در دانشکده کامپیوتر دانشگاه ...


345
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاهی ... ** در سال ۱۳۶۴با تأسیس دانشکده مهندسی کامپیوتر به دانشکده ...


389
دانشگاه صنعتی شریف در شرایطی ... دانشکده ما هم ... دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی ...


389
جهت آشنایی بیشتر با گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف می ...


718
دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله خود دفاع نمودند. ... دانشگاه صنعتی شاهرود: ...


698
... و علوم کامپیوتر. ... صنعتی شریف در دانشکده ... صنعتی شریف در بیست و ...


228
مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف به عنوان ... و صنعت، در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه ...


482
آدرس آزمایشگاه: ایران، تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر ...