894
دانشگاه صنعتی شریف دارای 13 دانشکده می باشد. ... دانشکده مهندسی کامپیوتر تأسیس 1364.


630
درس افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف جهت انتشار محتوای اموزشی به صورت رایگان


119
Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran, Iran +9821 6600 5616


289
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری ... این دانشکده با اتکا به تجربه 60 ساله دانشگاه صنعتی ...


160
دانشگاه صنعتی شریف دارای ۴۸۴ عضو هیأت علمی است. از این تعداد ۱۸۱ نفر (۳۷.۴%) در مرتبه استاد ...


273
درس افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف جهت انتشار محتوای اموزشی به صورت رایگان


583
سایت دانشکده; سایت دانشگاه : تمامی حقوق برای گروه نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است.


486
مخاطب این کارگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ... انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر با ...


239
جهت آشنایی بیشتر با گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف می ...


959
دانشگاه صنعتی شریف; ... ** در سال ۱۳۶۴با تأسیس دانشکده مهندسی کامپیوتر به دانشکده علوم ریاضی ...


392
دانشگاه صنعتی شریف; ... ** در سال ۱۳۶۴با تأسیس دانشکده مهندسی کامپیوتر به دانشکده علوم ریاضی ...


814
سیدقاسم میرعمادی معاون آموزشی و استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به ...


716
دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست برترین های نانوفناوری ... مهندسی برق و کامپیوتر;


565
معرفی گروه. دانش و فناوری کامپیوتر به بررسی یا تحلیل و ارزیابی فرایندها و سامانه های دریافت ...


14
علم کامپیوتر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به یک ضرورت تبدیل شده است. دانشگاه صنعتی ...


281
مخاطب این کارگاه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ... انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر با ...


816
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.


256
مدیر آزمایشگاه شبکه ها و معماریهای پردازش دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از ...


683
دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر از رساله ... نویسیacmاستان دردانشگاه صنعتی ...


470
چهارشنبه ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ سالن خوارزمی دانشکده مهندسی کامپیوتر ... صنعتی شریف ...