706
پورتال دانشگاه پیام نور, ... برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور واحد هیر با ...


23
حضور در کلاس در دانشگاه پیام نور ... شهر هیر اطلاعیه های دانشگاه پیام نور واحد هیر


992
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, ... واحد نیر; واحد هیر;


423
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


894
پورتال دانشگاه پیام نور, ... جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان از دانشگاه پیام نور واحد گله ...


810
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


195
دانشگاه پیام نور هیر,پورتال دانشگاه پیام نور مرکز نیر , دانشکده های دانشگاه پیام نور نمین , دانشگاه پیام نور گیوی , انتخاب واحد دانشگاه پیام نور سرعین , دانشگاه پیام نور پارس آباد ,دانشگاه پیام ...


127
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


630
استان اردبیل-شهر هیر اطلاعیه های دانشگاه پیام نور واحد هیر ... اخبار دانشگاه پیام نور(مفید)


105
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


818
استان اردبیل-شهر هیر اطلاعیه های دانشگاه پیام نور واحد هیر ... اخبار دانشگاه پیام نور(مفید)


397
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, ... واحد نیر; واحد هیر;


658
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


945
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


287
www.pnu.ac.ir, payame Noor Uiversity, دانشگاه پیام نور [ ورود به سامانه] ... واحد یا فرد مورد اعتراض*: *


237
1396/7/25 سه شنبه بازدید اعضای کارگروه آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب مرکز طب سنتی و مراقبتی واحد تهران غرب


945
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور واحد هیر 97 - 96 زمان و نحوه ثبت نام رشته های بدون آزمون پیام نور واحد هیر


639
دانشگاه پیام نور هیر,پورتال دانشگاه پیام نور مرکز نیر , دانشکده های دانشگاه پیام نور نمین , دانشگاه پیام نور گیوی , انتخاب واحد دانشگاه پیام نور سرعین , دانشگاه پیام نور پارس آباد ,دانشگاه پیام ...


81
1396/12/5 شنبه دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد روز جمعه ... شروع ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال ...


299
لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد هیر 97 – 96 از آنجا که در سال های اخیر متقاضیان ورود به دانشگاه ها افزایش یافته بنابراین دانشگاه های زیادی به جذب دانشجو به صورت بدون ...