683
این نرم افزار قادر است تا از ۱۲۰۰ شبکه ی تلویزیونی موجود در ۱۰۰ کشور جهان پشتیبانی کند و


678
دانلود کتاب ترکی استانبولی Hitit 1- نیازمندیهای ویان ,-سری اموزشی زبان المانی deutsch -