179
مدارس غیر دولتی (غیرانتفاعی) دخترانه منطقه 3 تبادل نظر مدارس غیر دولتی (غیرانتفاعی) دخترانه ...


594
دبیرستان صبا (منطقه ۴) ... (منطقه ۳) دبیرستان فرزانگان (منطقه ۱۸) دبیرستان فرزانگان زینب ...


917
آدرس و تلفن و سایت و شهریه دبیرستان صبا متوسطه دوره دوم ... منطقه شهرداری : منطقه ۳. ...


291
دبیرستان کوشش منطقه 3 در هیچ منطقه ای از تهران شعبه دیگری ندارد ...


500
ليست مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران ... صبا: غيرانتفاعي ...


609
دبیرستان شهید صدوقی (منطقه ۱۰) دبیرستان صبا (منطقه ۴) ... (منطقه ۳) دبیرستان نهضت اسلامی ...


206
دبیرستان دخترانه ی روشنگران منطقه 3 ... {{::Page.Title}} 0">


285
7 visitors have checked in at Saba High School | دبیرستان صبا.


450
دبیرستان صبا (منطقه ۴) ... (منطقه ۳) دبیرستان فرهیختگان (منطقه ۱۸) دبیرستان فضیلت (منطقه ۱)


974
راهنمایی و دبیرستان احسان is a مدرسه located in تهران. ... صبا باتری درّوس منطقه ۳ شهرداری ...


940
دبیرستان تسنیم منطقه ۳; دبیرستان شاهد راه زینب(س)منطقه ۹ ... دبیرستان صبا، منطقه ...


646
دبیرستان صلحا is a مدرسه located in تهران. ... منطقه ۳ شهرداری ... صبا باتری شمس ...


77
دبیرستان صبا (منطقه ۴) دبیرستان صدیقه رودباری ; ... (منطقه ۳) دبیرستان شهید محمدعلی عموئیان ...


176
دبیرستان دخترانه نمونه دولتی فدک منطقه(3) ... تقویم اجرایی دبیرستان نمونه دولتی ...


819
دبیرستان فرشته، منطقه ۳ ۷. دبیرستان صبا، منطقه ۴ ۸. دبیرستان مصباح، منطقه ...


882
دبیرستان دوره اول(راهنمایی) کوشش منطقه 3 در هیچ منطقه ای از تهران شعبه دیگری ندارد


501
تبادل نظر در خصوص مدارس دوره اول متوسطه سلام دوستان من قبلا تاپیک شمارو دیده بودم و خواننده ...


813
دبيرستان صبا (منطقه 3)


555
دبیرستان دوره دوم پسرانه صبا منطقه 9 0 کاربر نظر داده اند دبیرستان دوره ... پارک صبا - منطقه ۳ ...


694
مدارس منطقه ۳ دوره دوم متوسطه غیردولتی دخترانه: متوسطه عمومی (دبیرستان) غیر دولتی دخترانه ...