390
درآمد دولت Tax revenue • درامد غیر مالیاتی حقوق مالیاتی • Tax bracket • Tax threshold Exemption • Credit • Deduction ...


330
عدالت - عواید غیر مالیاتی دولتها - دموکراسی ، احزاب ، مردم و حکومت داری ... درآمد های عامه :


507
51 rows · نرخ مالیات بر درآمد ... ( اعم از نقدی و غیر ... ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی …


340
دولت چین ۷۷۳ میلیارد دلار درآمد مالیاتی بدست آورد; درآمد مالیاتی دولت از ۱۰ هزار میلیارد ...


26
براساس قانون، ۵ پایه دریافت مالیات برای کارمندان بخش دولتی و غیر ... درآمد کارکنان ... مالیاتی ...


675
تعریف واقعی مالیات مستقیم در بین حوزه‌های مختلف مالیات ستانی متفاوت است با این حال در تعریف کلی، مالیاتی است که بر یک شخص یا دارایی وضع می‌شود و متمایز از مالیاتی است که بر معاملات (مالیات ...


766
ماده 119 ـ درآمد نقدی و یا غیر ... ماده 121 ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی ...


882
شرایط پرداخت غیر ... معافیت های مالیاتی درآمد ... آموزش دفاعیات مالیاتی و لایحه نویسی در ...


135
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ... ج- مربوط به تحصیل درآمد مودی در دوره مالی مربوط.


456
معافیت‌های مالیاتی: اشخاص زیر به استناد ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشند:


617
معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر عبارتند از: 1-هزینه های سفر وفوق العاده ماموریت 2-مسکن واگذاری در محل


466
دوره جامع غیر ... مالیات بر درآمد ... این وبسایت جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی و کمک به مودیان و ...


403
درمورد شخص حقیقی‌ای که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد ... غیر از موارد ...


93
حسابداری مالیاتی ... درآمد مشمول مالیات حقوق : ... سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده. ...


803
عدم تمکین به مقررات مالیاتی، موضوعی است ... نوع عمل غیر رسمی انجام ... قالب درآمد سرمایه ...


331
خانه آموزش مالیات موارد غیر مشمول ... مهم مالیاتی است که در تمام ... این فصل به درآمد ...


60
# 31 خرداد مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 اشخصاص حقیقی(بجز اجاره املاک) به سازمان امورمالياتي


354
جهت محاسبه مالیات دانستن برخی مفاهیم لازم است. جمع حقوق و مزایا : کل درآمد هر فرد در یک ماه شامل درآمد مشمول مالیات و درآمد غیر مشمول مالیات.


193
مجموع درآمد مزایای غیر نقدی ... سلام معافیت در هر ماه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در سال ...


839
معافیت های مالیاتی درآمد حقوق: ... محاسبه مالیات درآمد حقوق با فرض غیر رسمی بودن . جواب) ...