278
بادام کوهی، نام درختچه سبز رنگی است با برگ‌های باریک و کوچک که در اقلیم نیمه خشک ایران می‌روید.


984
گیاهی که امروز قصد بررسی و معرفی آن را داریم الوک یا بادام کوهی نام دارد. بادام ... درختچه ای ...


96
عسل طبیعی - خواص بادام کوهی درختچه کویری شهرستان خوروبیابانک - عسل طبیعی مسعوداز آویشن مریم گلی بادام کوهی خار شتر اکالیپتوس زیره سیاه گرفته شده است


579
نام فارسی : بادام کوهی نام علمی: Amyg dalus scoparia نام انگلیسی: Wild almond درختچه ای خوش منظر ، ساقه های آن ایستا ، افراشته و سبز رنگ ، برگهای باریک و کوچک و بعنوان اولین درختچه گل دهنده در فصل بهار با ...


349
درختچه«بادام کوهی» نام بین المللی: ـ ـ نام های دیگر در فارسی: ارجنک، تنگرس، ارژن، تنگز، لیف، آقچالی، بخورک مشخصات: درختچه ای است ...


731
خواص بادام کوهی و ... عنوان خواص بادام کوهی یاد کرد، استفاده از ساقه جوان و ایستای این درختچه ...


480
این تحقیق در سال‌های 1388 تا 1389 برای شناسایی عوامل تخریب و خشکیدگی جنگل بادام کوهی منطقه کوه سیاه‌دشتی و ارائه توصیه‌های کاربردی جهت مدیریت و کنترل این عوامل در استان بوشهر انجام شد.


846
ازدیاد رویشی بادام بوسیله پیوند جوانه و به مقدار کمی نیز بوسیله پیوند ازدیاد می شود.


289
"ارژن" یا "بادام کوهی"، نام درختچه سبز رنگی است با برگ های باریک و کوچک که در اقلیم نیمه خشک ایران می روید.


582
بخش کوهشاه احمدی ۱۰۰هزار هکتار مراتع کوهستانی دارد که ۴۰درصد این مراتع پوشیده از گونه گیاهی بادام کوهی است و هم اکنون برداشت محصول از این درختچه ها آغاز شده است.


327
این تحقیق در سال‌های 1388 تا 1389 برای شناسایی عوامل تخریب و خشکیدگی جنگل بادام کوهی منطقه کوه سیاه‌دشتی و ارائه توصیه‌های کاربردی جهت مدیریت و کنترل این عوامل در استان بوشهر انجام شد.


521
بخش کوهشاه احمدی ۱۰۰هزار هکتار مراتع کوهستانی دارد که ۴۰درصد این مراتع پوشیده از گونه گیاهی بادام کوهی است و هم اکنون برداشت محصول از این درختچه ها آغاز شده است.


913
خواص عسل بادام کوهی درختچه کویری شهرستان خوروبیابانک. این عسل از گلهای بادام کوهی در کوهای جنوبی روستاهای خوروبیابانک برداشت میشود.


135
بادامک یا بادام کوهی (اَلوک) (نام علمی: Prunus scoparia)، گونه‌ای بادام با ساقه‌های همیشه سبز (مانند درختچه تزیینی طاووسی) است که در ایران و کشورهای همسایه غربی می‌روید.


111
نام علمی: Amygdalus scoparia بادام کوهی، نام درختچه سبز رنگی است با برگ‌های باریک و کوچک که در اقلیم نیمه خشک ایران می‌روید.


377
معرفی بادام کو هی تلخ. بادام کوهی تلخ میوه درخت و یا درختچه‌ای خودرو، خزان کننده و بومی ایران است که دارای شاخه‌های فراوان با ساقه‌های ایستا و افراشته و برگ‌های کوچک و …


404
بادام کوهی: • درختچه ای خوش منظر، سبز رنگ، خار دار، بومی ایران، شاخه های فراوان، ساقه های ...


255
بادام کوهی درختچه ای بسیار مقاوم است که در تمام مناطق کوهستانی این بخش می روید و در اواخر ...


210
بادام کوهی نام درختچه سبز رنگی است با برگ‌های باریک و کوچک که در اقلیم نیمه خشک ایران می‌روید.


538
طبیعت استان بوشهر - خشکیدگی برخی از درختچه های بادام کوهی احتمالا براثر کمبود رطوبت-منطقه هفت چاه-شهرستان جم - تصاویری از طبیعیت استان بوشهر