209
قزوین - ایرنا - با گذشت سالیان متمادی همچنان از درخت چنار خونبار روستای زرآباد قزوین هر سال ...


818
درخت چنار زرآباد شناخته شده ترین درخت استان قزوین به شمار می آید و به دلایل اعتقادی حداقل ...


28
قزوین- درخت خون بار روستای زرآباد در الموت قزوین هرساله در شب عاشورا ماده ای ترشح می کند که ...


684
کهن‌ترین درخت استان قزوین. چنار کهنسال زرآباد در استان قزوین که سن تقریبی آن 790 سال تخمین ...


527
درخت کهنسال زرآباد قزوین در صبح عاشورای حسینی خونبار است از انجمن استان قزوین تالار گفتمان ...


44
درخت خونبار زرآباد در منطقه الموت استان قزوین همه ساله در روز عاشورا عصاره ای تراوش می کند ...


60
درخت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار است قزوین - ایرنا - با گذشت سالیان متمادی ...


789
خبرگزاری تسنیم: درخت چنار زرآباد شناخته شده ترین درخت استان قزوین به شمار می آید و به دلایل ...


368
ایرنا – درخت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار ...


430
کهن‌ترین درخت استان قزوین. چنار کهنسال زرآباد در استان قزوین که سن تقریبی آن 790 سال تخمین ...


140
درخت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار است قزوین - ایرنا - با گذشت سالیان متمادی ...


761
ایرنا – درخت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار ...


830
کهن‌ترین درخت استان قزوین. چنار کهنسال زرآباد در استان قزوین که سن تقریبی آن 790 سال تخمین ...


940
به گزارش خبرنگار مهر، در منطقه الموت شرقی استان قزوین در روستای زرآباد ... درخت کهنسال و ...


168
در خت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار است. گذشت سالیان متمادی همچنان از درخت ...


437
چنار خونبار درخت چنار مشهوری در روستای زرآباد الموت قزوین ... درخت کهنسال و مقدس ...


752
در منطقه الموت شرقی استان قزوین در روستای زرآباد درخت چنار قدیمی و تنومندی وجود دارد که با ...


286
در منطقه الموت شرقی استان قزوین در روستای زرآباد درخت ... گذشتگان، درخت کهنسال و مقدس ...


475
ثبت یک جنگل بلوط و درخت گردو کهنسال استان قزوین ... خونبار زرآباد، درخت کهنسال ارس ...


50
قزوین- درخت خون بار روستای زرآباد در الموت قزوین هرساله در شب عاشورا ماده ای ترشح می کند که ...