479
با گذشت ساليان متمادي همچنان از درخت چنار خونبار روستاي زرآباد قزوين هر سال در صبحدم روز ...


23
قزوین - ایرنا - با گذشت سالیان متمادی همچنان از درخت چنار خونبار روستای زرآباد قزوین هر سال ...


83
درخت کهنسال زرآباد قزوین در ... چنار خونبار روستای زرآباد قزوین هر سال در صبحدم روز ...


435
... درخت کهنسال زرآباد خون ... و صنایع دستی استان قزوین که دو سال شاهد این ماجرا ...


691
درخت چنار زرآباد شناخته شده ترین درخت استان قزوین به شمار می آید و به دلایل اعتقادی حداقل ...


164
کهن‌ترین درخت استان قزوین. چنار کهنسال زرآباد در استان قزوین که سن تقریبی آن 790 سال تخمین ...


64
درخت خونبار زرآباد در منطقه الموت استان قزوین همه ساله در روز عاشورا عصاره ای تراوش می کند ...


700
درخت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار است ... درخت چنار خونبار روستاي ...


991
به گزارش خبرنگار مهر، در منطقه الموت شرقی استان قزوین در روستای زرآباد ... درخت کهنسال و ...


944
درخت خونبار زرآباد در ... قزوین در روستای زرآباد درخت ... گذشتگان، درخت کهنسال و ...


772
درخت خونبار زرآباد در ... قزوین در روستای زرآباد درخت ... گذشتگان، درخت کهنسال و ...


659
درخت خونبار زرآباد در منطقه الموت استان قزوین همه ساله در روز عاشورا عصاره ای تراوش می کند ...


306
درخت خونبار زرآباد استان قزوین ماجرای داغ چند سال اخیر در بحبوحه محرم است. که برخی را از ...


132
کهن‌ترین درخت استان قزوین. چنار کهنسال زرآباد در استان قزوین که سن تقریبی آن 790 سال تخمین ...


183
درخت کهنسال زرآباد قزوین در صبح عاشورای حسینی خونبار است از انجمن استان قزوین تالار گفتمان ...


102
همه چیز در مورد درخت خونبار زرآباد. ... (زرآباد) در استان قزوین همه ... درخت کهنسال و ...


146
در خت کهنسال زرآباد قزوین در عاشورای حسینی خونبار است. گذشت سالیان متمادی همچنان از درخت ...


279
چنار خونبار درخت چنار مشهوری در روستای زرآباد الموت قزوین ... درخت کهنسال و مقدس ...


221
درخت خونبار زرآباد در ... قزوین در روستای زرآباد درخت ... گذشتگان، درخت کهنسال و ...


303
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: چنار کهنسال زرآباد در منطقه ...