819
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


561
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


746
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


699
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


99
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


436
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


490
... سال 95هم پرداخت شود در صورتی ... ردیف های مختلف برای مطالبات در نظر گرفته شده ...


531
... در نظر گرفته شده است که ... در بودجه ۹۷ برای پرداخت ... 95 : مطالبات فرهنگیان ...


897
... برای پرداخت مطالبات ... لایحه بودجه 95 پیش بینی شده است. ... فرهنگیان در ماه‌های ...


201
... بودجه است که باید پرداخت ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در سال 95 باید پرداخت ...


407
... برای پرداخت مطالبات ... لایحه بودجه 95 پیش بینی شده است. ... فرهنگیان در ماه‌های ...


344
... بودجه است که باید پرداخت ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در سال 95 باید پرداخت ...


761
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


878
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


24
... است؛ پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در نظر گرفته شده است. ... ردیف بودجه مستقل برای ...


568
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


739
... دانش در نظر گرفته است که ... نرخ استان‏های مختلف ... در دانشگاه فرهنگیان برای ...


390
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


138
... های در نظر گرفته شده برای ... است، باید در پرداخت های ... بودجه را به استان های ...


676
... در نظر گرفته شده است ... و استان است که باید برای ... پرداخت مطالبات معوقه ...