590
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


417
... بودجه 95 پرداخت مطالبات ... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


19
... آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... استان های مختلف ...


666
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


721
... پرداخت مطالبات فرهنگیان به ... استان‌های مختلف طی ... فرهنگیان در نظر گرفته شده است. ...


43
... برای پرداخت مطالبات ... فرهنگیان در ردیف بودجه ... در نظر گرفته شده است. ...


885
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... 95 در چند ردیف گنجانده شده ...


581
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در چند ردیف گنجانده شده است. ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ...


463
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


435
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


234
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


379
... باید در استان های مختلف ... اموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای ...


593
... درنظر گرفته شده است. ... ای برای عدالت آموزشی ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


293
... و در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... باید میان استان‌های ... آموزشی در نظر گرفته شده است.


549
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


344
... برف و کولاک در ۱۲ استان; یمن با موشک‌های ناتو بمباران می‌شود; ... تومان در بودجه ...


971
... تصویب بودجه 95 در ... را در ردیف مستقلی برای پرداخت ... باید بهتر شود; مدال‌های ...


452
خبر20 در تلگرام . نرم افزار اندروید . آرشیو ... بیمه فرهنگیان فرهنگیان ...


234
... دانش در نظر گرفته است که ... نرخ استان‏های مختلف ... فرهنگیان ایجاد شده است که ...


804
معوقه فرهنگیان 95. ... توزیع شیر پرداخت شده است.وی افزود: امیدواریم مابقی اعتبارات در نظر ...