103
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


603
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات اموزشی باید در استان های مختلف توزیع شود


579
... عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان ... ۹۷ در نظر گرفته شده است ... در رشته‌های مختلف برای ...


763
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


516
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


288
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حق‌التدریس فروردین تا خرداد ماه ۹۶ و حق‌الزحمه امتحانات سال گذشته رقمی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان است که تا ...


984
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


579
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


556
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حق‌التدریس فروردین تا خرداد ماه ۹۶ و حق‌الزحمه امتحانات سال گذشته رقمی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان است که تا اسفندماه امسال پرداخت می ...


567
... سال 95هم پرداخت شود در صورتی ... ردیف های مختلف برای مطالبات در نظر گرفته شده ...


297
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حق‌التدریس فروردین تا خرداد ماه ۹۶ و حق‌الزحمه امتحانات سال گذشته رقمی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان است که تا اسفندماه امسال پرداخت می ...


157
... سال 95هم پرداخت شود در صورتی ... ردیف های مختلف برای مطالبات در نظر گرفته شده ...


589
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


948
... است. در لایحه بودجه سال ... می‌شود; برای پرداخت ... فرهنگیان در ماه‌های ...


654
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... داده شود، بدون در نظر ... برای فرهنگیان در بودجه ...


993
... سازی در نظر گرفته شده است. ... را برای پرداخت مطالبات ... ردیف بودجه مستقل برای ...


711
... در حین بودجه است که باید پرداخت کنیم ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


557
... انجام شده است. برای این ... در نظر گرفته شد; پرداخت حقوق ... بودجه‌های آموزشی را ...


136
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


829
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...