568
افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 96 ، معادل 12% به ...


651
مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از شورای عالی کار خواست تا نسبت به ...


627
بر اساس مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار؛ هر فرد مشمول قانون کار در سال ...


471
حداقل حقوق، دستمزد و ... بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران و همچنین ...


20
حق مسکن برای سال 92 مانند تقریبا یک ... من معادل ده روز حقوق از حداقل دستمزد ماهانه سال 91 ...


257
حداقل دستمزد سال 92 کارگران در پی تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار با 97 هزار و 425 ...


481
هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 92 به ازای هر 1 ساعت کار 2768 تومان و به ازای هر 1 ساعت ...


439
جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران ردیف حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار در ...


95
حداقل دستمزد سال 93 ... درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب ...


208
با نزديك‌تر شدن به هفته‌هاي پاياني سال، گمانه‌زني‌ها و رايزني‌ها درباره وضع حقوق ...


210
حداقل دستمزد سال 93 ... درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب ...


514
با نزديك‌تر شدن به هفته‌هاي پاياني سال، گمانه‌زني‌ها و رايزني‌ها درباره وضع حقوق ...


607
... پایه سنوات 92, تعين دستمزد سال 1392 ... حداقل حقوق 92, حداقل دستمزد, حداقل دستمزد 92, ...


730
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: با تصویب افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم 487 ...


674
با تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ... 4/10/92 هیات ... حقوق و ...


737
جزئيات بخشنامه شوراي عالي کار در مورد حداقل دستمزد 330 هزار توماني سال جاري کارگران کشور که ...


216
در سال جاری افزایش 14 درصدی حقوق و دستمزد کارگران به مرحله اجرا گذاشته می شود. به صورت کلی ...


703
حداقل دستمزد کارگران در سال 92؛ یک ... پس اگر حقوق پایه در سال 92 بین 600 تا 700 هزار تومان ...


47
حداقل دستمزد سال آینده مشمولان ... با هشت ماه حقوق عقب ... حق مسکن از سال 92 تا کنون همان 20 ...


26
از ابتدای سال 92 حداقل دستمزد با حدود 97 هزارتومان افزایش به مبلغ 487 هزار و 125 تومان افزایش و ...