345
بلاغ دستورالعمل تمدید قرارداد کارکنان مدت موقت تا پایان هفته جاری اخبار تخصصی نفت "پتروشیمی "گاز اخبار تخصصی و فنی مربوط به صنایع …


373
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مشکل تمدید پروانه‌های ساختمانی و قرارداد مهندسان ناظر با ابلاغ دستورالعمل تمدید قراردادهای نظارت نظام مهندسی برطرف شد.


344
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی :


606
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (بخشنامه شماره 140521 مورخ 13/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)


304
تمامی دستگاه‌های اجرایی. در اجرای ماده 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه مربوط (نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی کارمندان) و همچنین، بند 3 ماده 48 و ماده 49 این قانون (موضوع شرایط تمدید ...


800
قوانین و مقررات در مورد دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و


431
دستورالعمل عقد قرارداد مستقيم با كاركنان شركتي و فسخ قرارداد با ... تمدید قرارداد نمایند. ...


409
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط ... ماده ۲-تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی با ...


353
دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1395 ... شرایط تکمیل فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی .docx.


578
دانلود دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی، در قالب ... بیمارستان های طرف قرارداد.


6
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی.pdf


306
دانلود دستورالعمل صدور و تمدید بیمه درمان تکمیلی گروهی، در قالب ... بیمارستان های طرف قرارداد.


179
دستورالعمل پذیرش ... می­شود و تمدید آن منوط به ارایه ... مفاد قرارداد بیمه نامۀ کالای ...


342
– در مواردی که عملیات قرارداد منحصراً ارائه ... به هیچ وجه تمدید ... دستورالعمل ...


504
ض ۴: دستورالعمل تمدید; ... دستورالعمل ... قرارداد نمایندگان داخلی


643
تمدید قرارداد اعضای هیات علمی دستورالعمل تمدید قرارداد پیمانی فرم ...


342
دستورالعمل بهره برداری از کرامت کارت: 505: تمدید قرارداد کوثر: 504: تمدید قرارداد ...


463
به گفته ابوی، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، انتظار ... کارفرما به ازای تمدید متوالی قرارداد.


244
4-1 مدت اولیه قرارداد (t) ... 8- پس از تعیین کل مدت تمدید بابت ... 9- این دستورالعمل صرفا برای ...


45
ماده 32 – چنانچه عامل برخلاف مفاد این دستورالعمل یا قرارداد ویا مجوز ... تمدید قراردادهای ...