972
قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه مدفون است که به دلیل ...


952
قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه مدفون است که به دلیل ...


866
قديمي‌ترين مسجد اصفهان در حالي در منطقه تپه جی و زير يک مدرسه مدفون است که به دليل ...


973
قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه مدفون است که به دلیل ...


105
قديمي‌ترين مسجد اصفهان در حالي در منطقه تپه جی و زير يک مدرسه ... دفن قدیمی‌ترین مسجد ...


276
... قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه ... ترین مسجد اصفهان در ...


652
... و قدیمی‌ترین ... است در این مسجد دفن ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ...


749
«قلهک» یکی از قدیمی ترین ... اصفهان رفتم و در زیر ... مقدس دفن کنند.» در مسجد ...


486
... و قدیمی ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ... خاک مقدس دفن کنند.» مسجد ...


592
... اصفهان رفتم و در زیر این ... و قدیمی ترین ... در این مسجد بوده است. در یک ...


170
... و قدیمی ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ... خاک مقدس دفن کنند.» مسجد ...


356
كشف قدیمی‌ترین مدرسه ... اصفهان قدیمی ترین ... به کشف یک مدرسه در جنوب مسجد ...


669
سر در قدیمی مسجد با ... ترین و قدیمی ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ...


886
فارس از مدارس قدیمی در اصفهان ... های آن در یک حیاط ... مسجد امام نیز مدرسه ...


634
... اصفهان رفتم و در زیر این ... و قدیمی ترین ... در این مسجد بوده است. در یک ...


199
اصفهان. مسجد جمعه ... این مسجد در قلب بافت قدیمی شهر و ... قدیمی‌ترین بخش این مسجد ...


161
مسجد آقابزرگ مسجد و مدرسه‎ای بزرگ در ... پا شده، زیرا در طرح مساجد قدیمی ... یک جفت در ...


965
... و قدیمی‌ترین ... و هر یک فضای مسجد را به ... هم در مسجد جامع اصفهان وجود ...


230
... مهم‌ترین مسجد اصفهان و ... یک هزار سال مسجد سازی در ... در مدرسه جنوب غربی مسجد ...


416
این بنا با فضایی مربع شکل در زیر ... اصفهان در ... و قدیمی ترین بنای شهر مسجد ...