224
روستای ضیاءاباد (ده سفید) - روستای ده سفیددربیست کیلومتری جنوب شهرستان شازنددراستان مرکزی قراردارد


465
ده سفید دیار خوبان - ده سفید کجاست؟ - از حضور شما عزیزان نهایت تشکر وقدردانی را دارم.


777
و ده روز محرم هر روزه قبل از اذان مغرب مردم اهالی دور علم حضرت ... (باد گرم یا باد سفید): ...


862
سایت رسمی روستای ضیاباد ... المثل های ترکی · فرهنگ واژه ها · مردم ده سفید · بزرگان ده سفید ...


39
Iran Roads Map | نقشه جامع راههای ایران. نمای ایران راهنمای گردشگری قله دماوند نقشه دماوند چگونه ثبت دامنه