139
روستای ضیاءاباد (ده سفید) - روستای ده سفیددربیست کیلومتری جنوب شهرستان شازنددراستان مرکزی ...


547
ده سفید دیار خوبان - ده سفید کجاست؟ - از حضور شما عزیزان نهایت تشکر وقدردانی را دارم.


491
و ده روز محرم هر روزه قبل از اذان مغرب مردم اهالی دور علم حضرت ... (باد گرم یا باد سفید): ...


388
Iran Roads Map | نقشه جامع راههای ایران ... نمای ایران راهنمای گردشگری قله دماوند نقشه دماوند چگونه ...